Granty dla trzech badaczek z Instytutu Slawistyki PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Projekt „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji i Serbii po roku 2000” autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu SONATA 14.

Zgodnie z założeniami projektu badaczka zamierza sprawdzić, w jakim stopniu akty oporu mające miejsce w Chorwacji i Serbii po 2000 roku i wytwarzana przez nie ikonosfera są artykulacją autodefiniującego się społeczeństwa obywatelskiego. Fenomen oporu jest więc rozumiany jako moment założycielski transformującego się społeczeństwa, w którym przemawia ono i uwidacznia swoje istnienie, na nowo definiując wspólnotę.

SONATA to konkurs na projekty badawcze, skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego do finansowania wybrano 160. W panelu „Kultura i twórczość kulturowa” do finansowania skierowano ostatecznie 9 projektów. Dr Wróblewska-Trochimiuk jest w tym gronie jedyną reprezentantką instytutu Polskiej Akademii Nauk.

17 maja 2019 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło również kolejne edycje swoich najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki projekt „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)” autorstwa dr Claudii Marianny Snochowskiej-Gonzalez został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 16 i od tego roku będzie realizowany w Instytucie Slawistyki PAN.

Badaczka będzie analizować, jak w publicystyce tworzonej przez polski ruch narodowo-demokratyczny naród zaczął być utożsamiany z ludem ujmowanym jako wspólnota biologiczna (wspólnota krwi), a do jego opisu zaczęto stosować metafory typowe dla ideologii volkistowskiej.

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców niezależnie od etapu ich kariery naukowej. Podobnie jak w poprzednich edycjach OPUS cieszył się największym zainteresowaniem – do NCN wpłynęło aż 1880 wniosków, z czego do finansowania zostało zakwalifikowanych 361 projektów.

Z kolei w  konkursie PRELUDIUM 16 o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Warunkiem udziału w konkursie było ograniczenie liczby członków zespołu badawczego zaangażowanego w realizację projektu do trzech osób przy czym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym mogła wystąpić we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Do finansowania skierowano projekt „Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym” autorstwa mgr Natalii Judzińskiej, doktorantki Instytutu Slawistyki PAN. Opiekunką naukową projektu jest dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN.

W szesnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano aż 1088 wniosków, spośród których jedynie 256 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł.

(Oprac. MM; ZOBN)