„Forum dla praworządności”: 6 marca pierwsze spotkanie robocze

Nadrzędna kategoria: Media

Jak kształtować skład Krajowej Rady Sądownictwa? Będą o tym dyskutować uczestnicy pierwszego spotkania roboczego organizowanego w ramach „Forum dla praworządności”. Konsultacje zainicjowała Polska Akademia Nauk (PAN) we współpracy z Polską Akademią Umiejętności (PAU).

„Forum dla praworządności”: 6 marca pierwsze spotkanie robocze

„Forum dla praworządności” zainicjowało dialog 31 stycznia 2020 r.

Przypomnijmy: „Forum dla praworządności” zainaugurowało swoje prace 31 stycznia 2020 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz oraz środowisk prawniczych i naukowych. Celem inicjatywy PAN i PAU jest merytoryczny dialog o reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Teraz czas na pierwsze spotkanie robocze. Odbędzie się ono 6 marca (piątek) w warszawskim Pałacu Staszica. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymali wszyscy uczestnicy styczniowych konsultacji.

Dyskusja będzie dotyczyć Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), a szczególnie następujących kwestii.

  • Jak bez zmiany konstytucji RP oraz prawa UE ukształtować skład KRS, aby zapewnić jej działaniom wysoki poziom etyczny i merytoryczny oraz demokratyczną legitymizację?
  • Czy ustawa wykonująca wytyczne art. 187 konstytucji RP powinna określać liczbę sędziów wybranych spośród: Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, rejonowych i wojskowych?
  • Czy wprowadzenie nowego modelu kształtowania składu KRS powinno nastąpić po zakończeniu kadencji obecnej Rady?

Spotkanie robocze będzie zamknięte dla mediów. Po jego zakończeniu zamieścimy komunikat na naszej stronie internetowej.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Zdjęcie: Jarosław Deluga-Góra / PAN