Komitet Nauk Pedagogicznych PAN apeluje o odwołanie egzaminów zewnętrznych dla uczniów

Nadrzędna kategoria: Media

Komitet podkreśla, że przeprowadzenie egzaminów w czasie pandemii może mieć tragiczne skutki. „(…) Stawką jest tu zdrowie i życie wszystkich obywateli naszego państwa” – czytamy w stanowisku.

Uczeń rozwiązuje test; widać tylko rękę z ołówkiem

Dokument trafił 25 marca 2020 r. do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra edukacji narodowej oraz Narodowej Rady Rozwoju.

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN apeluje w oświadczeniu o rezygnację z zewnętrznych egzaminów dla ósmoklasistów oraz matur. Wskazuje, że ten krok jest „wymaganą i konieczną obroną uczniów i nauczycieli przed tragicznymi skutkami niewyobrażalnej co do rozmiarów epidemii”.

„Proponujemy wystawienie abiturientom szkół podstawowych i średnich świadectw ukończenia szkół z ocenami wystawionymi przez rady pedagogiczne” – czytamy w stanowisku.

Komitet zwraca również uwagę, że przeprowadzenie egzaminów online nie jest dobrym rozwiązaniem. „Szczególnie niepokojący jest fakt nierównego dostępu znacznej grupy uczniów (szczególnie z mniejszych miejscowości lub mniej zamożnych środowisk) do infrastruktury informatycznej niezbędnej do zdalnego kształcenia” – wyjaśniają autorzy dokumentu.

Komitet sugeruje, by nauczyciele mogli – w tym trudnym dla wszystkich czasie – zrezygnować z realizacji szczegółowych zapisów podstawy programowej na rzecz edukacji prorozwojowej.

Stanowisko Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – zapoznaj się z pełną treścią

O komitecie

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN pełni funkcję doradczą. W jego skład wchodzą pedagodzy z różnych uczelni, wybrani przez środowisko naukowe w wyborach.

W ramach PAN działa kilkadziesiąt niezależnych komitetów. Opracowują one stanowiska i ekspertyzy dla administracji państwowej. Pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia. Wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzują wyniki badań.

Członkami komitetów mogą być uczeni z PAN, jak i naukowcy spoza Akademii. Swoich reprezentantów wybierają przedstawiciele poszczególnych dziedzin – fizycy, chemicy, socjolodzy, pedagodzy itd.

Źródło informacji: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Polska Akademia Nauk