Komitet Bioetyki PAN o wyborach prezydenckich w czasie pandemii COVID-19

Nadrzędna kategoria: Media

Decyzja o utrzymaniu głosowania 10 maja byłaby moralnie nieodpowiedzialna i prawnie niedopuszczalna – podkreśla komitet w stanowisku z 31 marca 2020 r. i apeluje do władz o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich.

Kobieta wrzuca głos do urny; widać tylko dłoń i kartkę

Komitet Bioetyki PAN zauważa, że organizacja głosowania 10 maja doprowadzi do znacznego wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2, a co za tym idzie, znacznego wzrostu liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 (wśród członków komisji wyborczych, wyborców oraz ich bliskich).

Autorzy stanowiska zwracają uwagę, że wybory nie sprowadzają się tylko do oddania głosu i wrzucenia go do urny. Są one zwieńczeniem złożonego procesu politycznego i wielkim przedsięwzięciem organizacyjno-logistycznym. Trwająca pandemia nie jest więc czasem ani na prowadzenie kampanii wyborczej ani na organizację głosowania.

Komitet zaznacza, że walka z koronawirusem SARS-CoV-2 wymaga jedności, solidarności i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Nie sprzyja temu kampania wyborcza oparta na rywalizacji.

Eksperci przypominają, że minister zdrowia wprowadził liczne ograniczenia w funkcjonowaniu życia publicznego. Plan przeprowadzenia wyborów 10 maja godzi w logikę przyjętych rozwiązań.

Organizacja wyborów wymaga wielotygodniowych przygotowań angażujących setki tysięcy osób. Przy takiej skali działań oraz braku podstawowych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące) skuteczne ograniczenie ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 będzie zadaniem niezwykle trudnym, jeśli nie niemożliwym – wskazują autorzy stanowiska.

Największym problemem będzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego członkom obwodowych komisji wyborczych, a także milionom wyborców w dniu głosowania.

„Komitet Bioetyki przy prezydium PAN zwraca się z apelem do organów konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej o bezzwłoczne podjęcie kroków prawnych koniecznych do przesunięcia terminu wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku” – piszą eksperci.

„Komitet Bioetyki stwierdza, że w obecnych warunkach decyzja o zachowaniu terminu wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 roku byłaby decyzją moralnie nieodpowiedzialną i prawnie niedopuszczalną. Prowadzenie przygotowań do wyborów oraz ich przeprowadzenie w tym terminie będzie naruszało konstytucyjnie chronione prawa człowieka i obywatela – prawo do życia i zdrowia oraz prawa wyborcze. Będzie miało katastrofalne skutki zdrowotne, włącznie z ryzykiem śmierci, dla bardzo wielu obywateli RP” – czytamy w stanowisku.

Źródło informacji: Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN   nr 1/2020 z dnia 31 marca 2020 r.   w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w trakcie epidemii COVID-19