200 mln od NCBR na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2

Nadrzędna kategoria: Media

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło właśnie konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. To propozycja dla przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym, w tym COVID-19.

Naukowiec w goglach i czepku ochronnym ogląda menzurkę

Na innowacyjne rozwiązania przeznaczono w sumie 200 mln zł z funduszy europejskich. O wsparcie mogą się ubiegać firmy oraz konsorcja złożone z przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Zgłaszane propozycje muszą wpisywać się w jeden z następujących obszarów.

  • Diagnostyka, czyli urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
  • Leczenie, czyli badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków oraz prace nad szczepionką.
  • Profilaktyka, czyli działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii oraz poprawa bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa.

Projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.

Nabór wniosków potrwa:

  • od 6 maja do 5 czerwca,
  • od 6 czerwca do 24 lipca,
  • od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Projekty będą oceniane po zakończeniu każdej z rund i zajmie to 90 dni.

Szczegóły oraz pełna dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie NCBR.

Źródło informacji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju