Europejska platforma informatyczna zgromadzi dane o koronawirusie

Nadrzędna kategoria: Media

Z inicjatywą wyszło Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Będzie z nim ściśle współpracować Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz związane z nim Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Jako tzw. węzeł krajowy dostarczą danych o SARS-CoV-2. 

planeta z widoczną siatką kontaktów na całym świecie. Symbol globalnej bazy danych (ilustracja)

Na platformie gromadzone będą informacje dotyczące sekwencji koronawirusa, a także zbiory danych i narzędzia pomagające naukowcom w badaniach nad chorobą COVID-19. 

Koordynatorem projektu jest oddział EMBL w Hinxton (Wielka Brytania) – Europejski Instytut Bioinformatyki (EMBL-EBI). Węzły krajowe tworzone są natomiast w zainteresowanych państwach członkowskich EMBL. 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zdecydował, że Polskę będzie reprezentować Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, w ramach którego działa Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). To jeden z wiodących ośrodków przechowywania i przetwarzania danych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji. PCSS zbierze dane od krajowych instytucji działających w obszarze badań naukowych i zdrowia. 

Celem jest lepsze zrozumieniu biologii, epidemiologii, transmisji i ewolucji SARS-CoV-2 oraz znalezienie efektywnych sposobów spowolnienia pandemii COVID-19. Przewidziano współpracę z innymi sieciami i bazami danych, w tym z bazą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).  

Źródło informacji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PCSS