Prezes PAN powołał zespół doradczy ds. COVID-19

Nadrzędna kategoria: Media

Eksperci będą monitorować przebieg epidemii w Polsce, analizować możliwe scenariusze i formułować zalecenia. Nawiążą też współpracę z podobnymi grupami w innych krajach. Wszystko po to, by skutecznie stawić czoła koronawirusowi SARS-CoV-2.

 covid-30-06-2020.jpg

Przewodniczącym grupy jest prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski).

Członkami zespołu są ponadto:

  • prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny),
  • dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN),
  • dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny),
  • prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),
  • dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W pracach mogą też brać udział inni zaproszeni eksperci.

Zadania doradców

Naukowcy będą monitorować sytuację epidemiczną w Polsce. Prześledzą możliwe scenariusze i sformułują odpowiednie zalecenia. Nawiążą też współpracę z podobnymi grupami w innych krajach, by wymieniać się z nimi doświadczeniami.

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 roku. Grupa zakończy swoją pracę 31 grudnia 2021 roku. Członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk