Polski Instytut Archeologiczny z siedzibą w Atenach

Nadrzędna kategoria: Media

Przed polskimi archeologami, historykami, historykami sztuki, bizantynistami, filologami klasycznymi otwierają się nowe perspektywy rozwoju i prowadzenia własnych badań terenowych na terytorium Grecji. Po latach starań Polski Instytut Archeologiczny w Atenach (PIAA) doczekał się swej zagranicznej siedziby i może oficjalnie rozpocząć działalność naukową.

archaeology-4881001_1920.jpg

Powstanie Instytutu jest szczególnie ważne dla archeologów, gdyż zgodnie z prawem greckim wykopaliska bądź badania terenowe wolno tam prowadzić obcokrajowcom, których kraj posiada własny instytut badawczy w Atenach. Dotychczas Polacy nie mogli samodzielnie prowadzić wykopalisk w kraju uważanym za kolebkę cywilizacji zachodniej.

Powstanie PIAA

O utworzenie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach zabiegano już w latach 90-tych. Udało się to zrobić stosunkowo niedawno. Dzięki finansowemu i organizacyjnemu wsparciu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sprawa Zagranicznych oraz Ambasady RP w Atenach, w czerwcu 2019 Polski Instytut Archeologiczny w Atenach został oficjalnie uznany przez władze greckie za „zagraniczną szkołę archeologiczną w Grecji”.

Wspólny cel

Głównym celem PIAA będzie reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić badania naukowe w tym kraju. Choć powstanie PIAA jest szczególnie ważne dla archeologów, starających się o pozyskanie licencji na badania terenowe, z tworzonej właśnie infrastruktury skorzystają również badacze zajmujący się innymi dziedzinami (np. historycy sztuki, filolodzy klasyczni, bizantyniści, etc.).

PIAA ma być też swego rodzaju „ambasadą” nauki i kultury polskiej w Grecji. W zakupionym przez UAM lokalu w centrum Aten prócz administracji PIAA mieścić się będzie biblioteka (z przestrzenią do organizowania sympozjów i konferencji naukowych) a także pokoje gościnne.

O instytucie

Partnerem prowadzącym, w ramach którego struktur utworzono PIAA (jako centrum uniwersyteckie), jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozostałymi partnerami porozumienia, tworzącymi Radę Partnerów są: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Warszawski. Celem Rady Partnerów jest wspomaganie dyrekcji w zarządzaniu instytutem.

PIAA_logo.jpg

Źródło informacji i logo: Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

Zdjęcie: pixabay.com