Deficyt wody tematem dyskusji na Forum Ekonomicznym 2020

Nadrzędna kategoria: Media

Woda staje się surowcem deficytowym, nawet w miejscach, w których dotychczas jej nie brakowało. O tym, jak ograniczyć negatywne konsekwencje niedoborów wody, dyskutowali na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu naukowcy i decydenci. Wśród panelistów był wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński.

newsDSC_9917.jpg

Fot. www.małopolska.pl

Tematykę konferencji zdominowały wyzwania jakie postawiła przed polską gospodarką pandemia COVID-19. Jednak nie zabrakło też mocnego akcentu dotyczącego zmiany klimatu i jej wpływu na zasoby wody w przyrodzie. 10 września odbył się panel „Powódź? Susza? Retencja! Woda ropą XXI wieku?” z udziałem prof. Pawła Rowińskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przewodniczącego zarządu Centrum Ochrony Mokradeł Łukasza Kozuba i wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, głównego ekologa Banku Ochrony Środowiska Sławomira Mazurka oraz Mirosława Lidzbarskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego.

„Gospodarka wodna powinna stanowić spójny, zintegrowany system, w ramach którego należy łącznie traktować zagadnienia związane ze zjawiskami ekstremalnymi – suszami i powodziami oraz problemami jakości wody. Rozproszenie odpowiedzialności za wodę między różnymi resortami też nie jest rozwiązaniem korzystnym.” - podkreślił podczas dyskusji profesor Rowiński. „Z drugiej strony warto zdecentralizować system tak, by problemy z wodą były rozwiązywane w miejscach, w których one rzeczywiście powstają.” - dodał.