Grupowe badania studentów na SARS-COV-2

Nadrzędna kategoria: Media

Na początku października Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przetestować studentów medycyny na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Naukowcy wykorzystają nowatorską metodę, która została opracowana w ramach projektu SONAR Anty-CoronaVirus. Takie badania przesiewowe pozwolą ustalić, na ile wirus jest rozpowszechniony w danej populacji.

1049big.jpg

Początkowo testami mają być objęci studenci, którzy w związku z zajęciami na uczelniach pracują w klinikach i mają kontakt z pacjentami. Będą to badania przesiewowe, zatem testom zostaną poddane również osoby, które nie mają objawów choroby.

Studenci będą badani za pomocą testów grupowych przy użyciu dostępnych na rynku testów genetycznych PCR, między innymi testu MediPAN opracowanego przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Za pomocą jednego testu będzie można sprawdzić próbki od około 10 osób, co zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy.

Metoda testowania grupowego została opracowana w ramach projektu SONAR Anty-CoronaVirus realizowanego przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz laboratoriami sanepidu i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.