Prof. Ewa Słaby prezesem Europejskiej Unii Mineralogicznej

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Ewa Słaby, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, została wybrana prezesem Europejskiej Unii Mineralogicznej (ang. European Mineralogical Union – EMU). Zastąpiła na tym stanowisku prof. Michaela Carpentera z Cambridge University.

slab16-10-2020.jpg

Prof. dr hab. Ewa Słaby, profesor nauk o Ziemi i geochemik-petrolog, od 2016 r. jest dyrektorem Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w modelowaniu procesów wysokotemperaturowych - magmowych, wulkanicznych i hydrotermalnych w skali makro oraz mikro.

Europejska Unia Mineralogiczna

EMU to międzynarodowa organizacja naukowa zrzeszająca większość krajowych towarzystw naukowych reprezentujących takie dziedziny jak mineralogia, petrologia czy geochemia. Jej celem jest pogłębianie współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi, finansowanie sympozjów podczas wybranych europejskich konferencji naukowych oraz wspieranie spotkań naukowych i warsztatów organizowanych w Europie. Ponadto EMU organizuje szereg szkoleń poświęconych podstawowym tematom z zakresu mineralogii i nauk pokrewnych, a także ich zastosowaniu w kontekście środowiska, przemysłu i zdrowia.