Nagroda im. Mikołaja Kopernika dla prof. Lecha Wojciecha Szajdaka

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Lech Wojciech Szajdak z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN otrzymał prestiżową nagrodę im. Mikołaja Kopernika za dwie wybitne monografie naukowe w kategorii nauki o Ziemi: „Zanikanie Torfowisk”, wydaną w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk oraz „Bioactive Compounds in Agricultural Soils” opublikowaną przez wydawnictwo Springer.

 szajdak.jpg

Prof. Lech Wojciech Szajdak, profesor agronomii, jest dyrektorem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W swojej pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z chemią środowiska, w szczególności na chemii i biochemii gleby.

Monografie autorstwa prof. Szajdaka

Monografia pt. „Zanikanie Torfowisk”, napisana wspólnie z prof. Piotrem Ilnickim, omawia procesy i mechanizmy powodujące stopniowe zanikanie występujących w Polsce torfowisk. Przedstawia sposoby zahamowania zanikania torfowisk, uwzględniając opracowane w Polsce i na świecie strategie oraz programy ochrony torfowisk.

Monografia pt. „Bioactive Compounds in Agricultural Soils” („Substancje biologicznie czynne w glebach rolniczych”) koncentruje się na wpływie różnych systemów upraw na substancje biologicznie czynne w glebach mineralnych i organicznych.

Nagroda im. Mikołaja Kopernia

Nagroda im. Mikołaja Kopernia, ustanowiona w 1873 z okazji 400. rocznicy urodzin tego wielkiego uczonego, jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych za wybitne prace naukowe z zakresu astronomii, ekonomii, filologii klasycznej, filozofii przyrody, kosmologii i astrofizyki, matematyki, medycyny, nauk o Ziemi i prawa. Nagroda jest przyznawana przez Polską Akademię Umiejętności co pięć lat.