Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Nadrzędna kategoria: Media

Reprezentanci środowiska akademickiego oraz instytucji przedstawicielskich szkolnictwa wyższego, dostrzegając potrzebę doskonalenia polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, deklarują gotowość i potrzebę współpracy w tym obszarze.

 Deklaracja_współpracy_w_zakresie_ewaluacji_ustawy_Prawo_o_szkolnictwie_wyższym_i_nauce.jpg

Jako reprezentanci środowiska akademickiego oraz instytucji przedstawicielskich szkolnictwa wyższego, dostrzegając potrzebę doskonalenia polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, deklarujemy naszą gotowość i potrzebę współpracy w tym obszarze. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji płynących z procesu wdrażania zapisów ustawy z 20 lipca 2018 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podejmujemy inicjatywę powołania eksperckiego zespołu koordynującego jej ewaluację w ramach reprezentowanych przez nas instytucji.

Powołany w tym celu zespół ekspertów dokona obiektywnej i merytorycznej oceny wdrożonych zmian w całym zakresie funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz wskaże obszary i zapisy wymagające udoskonalenia.

Nasza propozycja wychodzi naprzeciw inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wynika z troski o przyszłość polskiej edukacji i nauki oraz z partycypacyjnego podejścia do tworzenia prawa.

Żywimy nadzieję, że tak jak to było wcześniej, wyniki prac ekspertów instytucji przedstawicielskich zostaną uwzględnione w działaniach legislacyjnych Ministerstwa przyczyniając się do wzmocnienia nauki i szkolnictwa wyższego jako sektora strategicznego z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju państwa polskiego.

Deklarację podpisali:

  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  • dr hab. Dariusz Surowik, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
  • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
  • prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
  • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Proponowany skład zespołu:

1. prof. dr hab. Andrzej Sokala, Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
2. Przedstawiciel KRZaSP
3. Przedstawiciel KRePUZ
4. prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Wiceprezes PAN
5. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący RGNiSW
6. prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
7. Przedstawiciel FNP
8. Przedstawiciel KRD
9. Przedstawiciel PSRP