Trzy granty ERC Consolidator dla polskich badaczy

Nadrzędna kategoria: Media

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) doceniła pomysły badawcze 327 naukowców przyznając im tegoroczne granty ERC Consolidator o łącznej wartości 655 milionów euro. Dzięki tym funduszom doświadczeni naukowcy z 23 krajów będą mogli stworzyć zespoły badawcze i prowadzić ambitne projekty. W gronie laureatów jest trójka badaczy z Polski.

W Polsce granty ERC Consolidator za rok 2020 otrzymali:

 ERC_BDN.png

  • Dr hab. Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego na projekt „Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies” (MULTILING-HIST).
  • Dr Sebastian Glatt z Uniwersytetu Jagiellońskiego na projekt „Deciphering the role of RNA modifications during ribosomal decoding and protein synthesis” (tRNAslation).
  • Dr hab. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na projekt „Pragmatics of Multiwinner Voting: Algorithms and Preference Data Analysis” (PRAGMA).

W tym roku do drugiego etapu konkursu ERC Consolidator przeszło aż 8 naukowców aplikujących z polskimi jednostkami naukowymi. W aplikowaniu polskim badaczom pomaga Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk, które przygotowuje kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej a także organizuje panele próbne z panelistami ERC z poprzednich lat oraz ekspertami z danej dziedziny. BDN PAN na różnych etapach miało przyjemność wspierać wszystkich troje tegorocznych zwycięzców.

„W procesie przygotowania wniosku, a następnie przygotowania do przesłuchania przed panelem ERC ogromnie pomogli mi eksperci Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. Jestem bardzo wdzięczna za profesjonalne wsparcie, jakie otrzymałam z ich strony i zachęcam innych wnioskodawców przygotowujących wnioski do ERC do korzystania z pomocy biura” - powiedziała dr hab. Justyna Olko odbierając gratulacje od zespołu BDN PAN.

O ERC Consolidator

Granty ERC Consolidator skierowane są do doświadczonych naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat. Badacze aplikujący o te granty powinni cechować się niezależnością i dojrzałością naukową a także wykazać się znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi do etapu kariery naukowej oraz reprezentowanej dziedziny (np. ważnymi publikacjami w międzynarodowych recenzowanych czasopismach, uzyskanymi patentami, czy nagrodami).  

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera). Dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na projekt trwający maksymalnie 5 lat.

Pełna lista projektów nagrodzonych w konkursie ERC Consolidator dostępna na stronie https://erc.europa.eu

Źródło informacji: Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN