Medal PAN im. Mikołaja Kopernika dla prof. Krzysztofa Bankiewicza

Nadrzędna kategoria: Media

Odznaczenie Polskiej Akademii Nauk otrzymał prof. Krzysztof Bankiewicz, wybitny neurochirurg z Uniwersytetu Kalifornijskiego, członek zagraniczny PAN. Medal jest przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym nie będącymi krajowymi członkami PAN.

medal_kopernika_21-01-2021.jpg

Wręczenie medalu odbyło się 21 stycznia 2021 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Prof. K. Bankiewicz został uhonorowany przez Prezydium PAN na wniosek pięciu członków krajowych Wydziału V Nauk Medycznych PAN: prof. Witolda Rużyłło, prof. Janusza Limona, prof. Marka Krawczyka, prof. Grzegorza Opolskiego i prof. Jacka Zaremby.

Prof. Krzysztof Bankiewicz

Wyróżniony odznaczeniem naukowiec dokonał przełomu w terapii genowej rzadkich, dotąd nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych oraz złośliwych guzów mózgu. Prof. Bankiewicz jest pionierem metody wprowadzania bezpośrednio do określonych regionów mózgu lub guzów różnych wektorów z prawidłowymi genami lub celowanymi lekami. Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), doktoryzował się i habilitował w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie. Od 1998 roku jest profesorem w Katedrze Neurochirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego (San Francisco, USA). Prof. Krzysztof Bankiewicz jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk wybranym w 2017 r.

Medal PAN im. Mikołaja Kopernika

Medal przyznawany jest przez Prezydium Akademii za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym nie będącym krajowymi członkami Polskiej Akademii Nauk. Medal został ustanowiony w 1969 roku uchwałą Nr 31/69 Prezydium PAN z dnia 3 czerwca 1969 r. Wnioski o przyznanie Medalu mogą składać wydziały Akademii właściwe ze względu na specjalność naukową osoby, której wniosek dotyczy lub pięciu członków Akademii. Wnioski od strony formalnej rozpatrywane są przez Kapitułę Medalu, której zadaniem jest wyłonienie kandydata i podjęcie stosownej uchwały. Dokument ten jest przedstawiany Prezydium PAN. Do tej pory Medal PAN im. Mikołaja Kopernika został przyznany 294 razy.

medal_kopernika_21-01-2021b.jpg

21.01.2021, wręczenie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika Profesorowi Krzysztofowi Bankiewiczowi, czł. zagr. PAN (od lewej: prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, Wiceprezes PAN, prof. Krzysztof Bankiewicz, prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN, prof. Witold Rużyłło, Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN)