Granty NAWA „Welcome to Poland” dla PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Sześć instytutów Polskiej Akademii Nauk otrzymało środki finansowe od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Sfinansują projekty służące wymianie i współpracy międzynarodowej.

NAWA Welcome to Poland www miniaturka

Granty w ramach programu „Welcome to Poland” w naborze w 2020 r. otrzymują:

  • Instytut Chemii Organicznej PAN
  • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  • Instytut Fizyki PAN
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Program „Welcome to Poland”

Celem programu jest rozwój współpracy międzynarodowej polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. „Welcome to Poland” finansuje projekty związane z budowaniem ich potencjału na świecie oraz wymianą międzynarodową studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej. Przekazuje środki finansowe także na promocję na arenie międzynarodowej, w szczególności promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami. Skierowany jest do podmiotów prowadzących kształcenie w Polsce. Całkowita wartość grantów w naborze w 2020 r. wynosiła 12 000 000 zł.

Źródło informacji: NAWA