ALLEA apeluje o łatwiejszy dostęp do szczepionek

Zamiast zniesienia patentu przez Światową Organizację Handlu, szczepionki COVID-19 wymagają środków wpływających na produkcję i dystrybucję szczepionek na Globalnym Południu oraz ulepszenia mechanizmów ich licencjonowania. Piszą o tym w nowym stanowisku eksperci Europejskiej Federacji Akademii Nauk ALLEA, której członkiem jest Polska Akademia Nauk.

allea2021.jpg

Niski poziom szczepień przeciwko COVID-19 na Globalnym Południu jest wątpliwy etycznie i grozi przedłużeniem pandemii. Zrzeczenie się patentu, o którym mówi się od 2020 r. w Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO) nie rozwiąże szybko tych problemów. Naukowcy w swoim oświadczeniu rekomendują podjęcie dodatkowych działań, które przyspieszą lokalną produkcję i dystrybucję szczepionek w krajach o niskim i średnim dochodzie, zwiększą inwestycje na kampanie szczepień oraz ułatwią obowiązkowe licencjonowanie patentów i transfer wiedzy.

Europejska Federacja Akademii Nauk 14 grudnia wydała oświadczenie, w którym ocenia przeszkody prawne propozycji zniesienia patentu na szczepionki przeciw COVID-19 przez WTO. Stanowisko przygotowała grupa robocza ds. praw własności intelektualnej (ALLEA’s Permanent Working Group Intellectual Property Rights, PWGIPR).

Oświadczenie w języku angielskim

ALLEA zrzesza 61 akademii nauk z 40 europejskich krajów. Powstała w 1994 r., a PAN jest jej członkiem założycielem. W 2000 r. do organizacji dołączyła również Polska Akademia Umiejętności z Krakowa. ALLEA ułatwia wymianę informacji między zrzeszonymi instytucjami. Wspiera międzynarodową współpracę badaczy. Oferuje niezależne doradztwo naukowe i dba o dostarczanie rzetelnych informacji opinii publicznej.