Epidemia COVID-19: Omikron w 100% pozytywnych próbek z Poznania

„W wymazach pobranych w ostatnich dniach lutego od mieszkańców Poznania i okolic wszystkie pozytywne próbki zawierały wyłącznie wariant Omikron” – poinformował prof. Andrzej Pławski, kierownik Innowacyjnego Centrum Medycznego przy Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

20220303_covid_omikron.jpg

Centrum przebadało w sumie 95 próbek. Okazuje się, że wariant Omikron występował we wszystkich. Szczegółowa analiza sekwencyjna wykazała ponadto, że w badanym materiale były obecne 4 podwarianty Omikrona: BA.1 (31%), BA.1.1 (21%), BA.2 (47%), BA.3 (1%). 

„Najczęstszy już w tej chwili w naszym materiale podwariant BA.2 po raz pierwszy pojawił się na Filipinach w listopadzie 2021 r. W Polsce pierwsze przypadki infekcji BA.2 obserwowano na początku tego roku. 30 stycznia stanowił ok. 9% zakażeń” – przypomina prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN (IGC PAN). Dodaje, że zauważalny jest znaczny wzrost częstości występowania podwariantu BA.2 w krótkim czasie. Widać to w innych krajach Europy, np. w Danii wspomniany podwariant stanowi już prawie 90%. 

„Widoczny w badaniach IGC PAN odsetek można uznać za reprezentatywny dla polskiej populacji na ostatni tydzień lutego 2022 roku. Przewidywać należy też, że podwariant BA.2 wkrótce zdominuje pulę wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju” – wyjaśnia prof. Michał Witt. 

Skąd wyższa zakaźność podwariantu BA.2 

Na poziomie molekularnym w podwariancie BA.2 widać cały szereg zmian w sekwencji aminokwasów białka kolca. Prawdopodobnie zwiększają one powinowactwo wirusa do receptora ACE2. To głównie dzięki niemu cząstki wirusa wnikają do ludzkich komórek nabłonkowych. Jak potwierdziła ostatnio Światowa Organizacja Zdrowia, przekłada się to na wyraźnie wyższą zakaźność podwariantu BA.2. Stanowi on szczególne zagrożenie dla osób niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. U osób w pełni zaszczepionych infekcja przebiega stosunkowo łagodnie. 

O poznańskich badaniach 

Opisane powyższe wyniki uzyskano w ramach tzw. skriningu populacyjnego zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii prowadzi go Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Do tej pory ani Ministerstwo Zdrowia, ani Ministerstwo Edukacji i Nauki, ani żadna z agencji finansujących badania naukowe w kraju nie dofinansowała tych badań. 

Źródło informacji i zdjęcia: IGC PAN