Profesorowie z PAN odznaczeni Orderem Palm Akademickich

Nadrzędna kategoria: Media

Profesorowie Jerzy Duszyński i Roman Słowiński zostali wyróżnieni Orderem Palm Akademickich. To wyraz docenienia ich wkładu w promowanie francuskiej myśli naukowej w Polsce. 

20220413_przemowienie_ambasadora.jpg

Przemówienia ambasadora Republiki Francuskiej Frédérica Billeta

Premier Republiki Francuskiej nadał prof. Jerzemu Duszyńskiemu, prezesowi PAN i prof. Romanowi Słowińskiemu, wiceprezesowi PAN, godność i insygnia Oficera Francuskich Palm Akademickich (fr. L'Ordre des Palmes Académiques).  

Uroczystość wręczenia insygniów odbyła się w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie 12 kwietnia. Dekoracji dokonał ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet. W swoim przemówieniu ambasador podkreślił wybitne zasługi odznaczonych w rozwój stosunków francusko-polskich na polu akademickim i naukowym. 

Godność Oficera Palm Akademickich jest drugim stopniem w trzystopniowej hierarchii tego odznaczenia. Jest okolicznością wyjątkową, że profesorowie otrzymali to odznaczenie z pominięciem pierwszego stopnia. 

Pełna treść przemówienia ambasadora Republiki Francuskiej Frédérica Billeta. 

O Orderze Palm Akademickich 

Order Palm Akademickich (fr. L'Ordre des Palmes Académiques) to jedno z najstarszych cywilnych francuskich oznaczeń. Jest przyznawany osobom działającym w środowisku naukowym i akademickim, które promują naukę i kulturę na świecie. Ustanowiony w 1808 r. przez Napoleona Bonapartego jako tytuł honorowy przyznawany wybitnym profesorom Uniwersytetu Paryskiego. W obecnej formie ustanowiony w 1955 r. 

20220413_ambasadafr_.jpg

Od lewej prof. Roman Słowiński, Frédéric Billet, prof. Jerzy Duszyński

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk, Ambasada Francji w Polsce 

Źródło zdjęć: Polska Akademia Nauk