Ośmiu na dziesięciu Polaków obawia się wpływu pandemii koronawirusa na ich życie, a mimo to nie stosuje się do zaleceń

Choć mamy świadomość, jakie działania są skuteczne w walce z pandemią koronawirusa, to nie zawsze stosujemy się do zaleceń. Postawy społeczne wobec pandemii koronawirusa Covid-19 były badane w ramach międzynarodowego projektu PERITIA.

coronavirus_cdc_unsplash.jpg

Obawy przed wpływem pandemii na przyszłe generacje, poglądy na szczepienia, chęć poświęcenia części dochodów na rzecz walki z wirusem – to główne tematy drugiego raportu w ramach projektu PERITIA. Projekt dotyczy badania zaufania publicznego i wiedzy eksperckiej, w ramach czego analizowana była także wiedza obywateli o tej pandemii.

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród obywateli z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Niemiec, Norwegii i Włoch.

Ile wiemy o pandemii koronawirusa?

Sześciu na dziesięciu Polaków (62% respondentów) zgadza się z twierdzeniem, że szczepionki są bezpieczne. To mniej niż w Irlandii, gdzie 75% podziela ten pogląd.

Jedno z pytań dotyczyło określenia, czy rząd zawyża liczbę śmierci spowodowaną koronawirusem. W Polsce 43% respondentów uważa, że to prawda, co daje najwyższy wynik spośród badanych krajów. Dla kontrastu w Norwegii jedynie 24% osób twierdzi, że ich rząd zawyża tę liczbę.

Obawy o wpływ pandemii

Badano stopień zaniepokojenia wpływem, jaki pandemia Covid-19 może mieć na różne aspekty naszego życia.

W Polsce:

  • Ponad 81% ankietowanych obawia się wpływu pandemii na ich własne życie, co daje najwyższą wartość wśród badanych krajów. Najmniej takiego wpływu obawiają się Norwegowie – jedynie 49%.
  • Jeszcze bardziej obawiamy się wpływu pandemii na kraj – 83% wyraża taki pogląd, a wyprzedzają nas Włosi z 85% osób podzielającymi ten pogląd.
  • Na podobnym poziomie obawiamy się wpływu pandemii na całą ludzkość – 82%.
  • Obawa zmniejsza się, gdy mowa o przyszłych pokoleniach – 77% Polaków deklaruje, że obawia się o wpływ koronawirusa na przyszłe generacje. To jednak nadal drugi najwyższy wynik po Włoszech (78%).

Działania podejmowane do walki z pandemią

Pomimo towarzyszących nam obaw Polacy nie są zbyt skłonni do poświęcenia części swoich dochodów do walki z pandemią. Jedynie 27% pytanych zgodziłaby się na przekazanie części swojego dochodu w podatkach na ten cel. Najbardziej skłonni do takiego działania są Brytyjczycy (31%).

Wyrażamy pesymistyczne nastroje odnośnie możliwości kontrolowania pandemii – 36% Polaków sądzi, że jest już za późno, aby zrobić cokolwiek w tej sprawie. To najwyższy wynik spośród badanych krajów.

Chociaż znane są zalecania sanitarne dotyczące środków ochrony osobistej, jedynie 83% respondentów z Polski deklaruje, że realizuje wszystkie obostrzenia, jakie wystosowuje rząd. 82% respondentów z Polski myje i dezynfekuje ręce (w porównaniu do 90% we Włoszech), a 84% deklaruje noszenie maski w przestrzeni publicznej.

Z jakich mediów dowiadujemy się o pandemii?

We wszystkich krajach głównym źródłem wiedzy o pandemii jest telewizja (średnia wyniosła 79%). W Polsce z tego medium o pandemii dowiaduje się równo 80% badanych, co jest wyższą wartością niż korzystanie z radia i mediów społecznościowych (po 52%) oraz z prasy (37%).

Respondenci średnio chcą wiedzieć więcej o pandemii (51%). W Polsce 53% osób chce zdobyć więcej wiedzy na temat koronawirusa. Najmniej chętni do zgłębiania swojej wiedzy o pandemii są Niemcy (43%).

O PERITIA

„PERITIA – Policy, Expertise and Trust” to projekt badający zaufanie publiczne do wiedzy eksperckiej. Multidyscyplinarny zespół złożony m.in. z filozofów, politologów, etyków, psychologów i medioznawców pomaga obywatelom i decydentom w zrozumieniu zaufania do nauki oraz zidentyfikowaniu wiarygodnej wiedzy fachowej. Celem tego działania jest zwiększenie poziomu zaufania do demokratycznego zarządzania krajami europejskimi.

W projekcie zaangażowanych jest 11 instytucji partnerskich. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Badania w ramach PERITIA zostały przeprowadzone na 12 tys. obywatelach z krajów partnerskich projektu: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Polski, Niemiec i Włoch. Ankiety przeprowadził Policy Institute z King’s College w Londynie w styczniu 2022 roku.

Więcej: https://peritia-trust.eu/

Zapoznaj się z pełnym raportem pt. „Public attitudes towards the COVID-19 pandemic”.