Odział PAN w Poznaniu kończy 50 lat

Okrągły jubileusz jednej z najstarszych placówek terenowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu świętował podczas uroczystego spotkania.

578A8292.JPG

Marszałek województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak (z lewej) wyróżnił dwóch naukowców -  prof. Romana Słowińskiego oraz prof. Andrzeja Legockiego (w środku). Z prawej obecny prezes Oddziału prof. Marek Świtoński.

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu powstał w 1972 roku i obejmuje swoim działaniem Wielkopolskę i Ziemię Lubuską. To trzecia, po krakowskiej i wrocławskiej, placówka terenowa PAN. Zadaniem oddziałów jest integrowanie lokalnego środowiska naukowego, inicjowanie i upowszechnianie badań naukowych.

Jubileusz w Poznaniu

Poznańska jednostka zorganizowała 7 czerwca 2022 r. uroczystą, 100.  sesję Zgromadzenia Ogólnego połączoną z obchodami jubileuszu 50-lecia powołania Oddziału. Uroczystość odbyła się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Spotkanie zaszczycili przedstawiciele władzy, m.in. Aneta Niestrawska (wicewojewoda wielkopolski), Marek Woźniak (marszałek województwa wielkopolskiego), Marcin Bosacki (senator) oraz posłowie – Paweł Grupiński i Bartłomiej Wróblewski. Obecni byli reprezentanci naukowców, w tym prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, wiceprezesi PAN, dyrektorzy instytutów naukowych PAN z terenu działania Oddziału, a także rektorzy oraz prorektorzy uczelni wyższych Poznania. Ponadto zaproszeni zostali przedstawiciele władz miasta, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

578A8272.JPG

Prezes Oddziału, prof. Marek Świtoński opisał historię oraz osiągnięcia Oddziału w zakresie popularyzacji i promocji nauki, które znacząco wpisują się w kulturalno-naukową mapę Poznania. Była to również okazja do docenienia osiągnięć naukowych oraz wkładu w rozwój jednostki jego byłych Prezesów: prof. Andrzeja Legockiego oraz prof. Romana Słowińskiego. Obaj naukowcy otrzymali odznaczenia „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

W dalszej części spotkania prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król wręczył prof. Świtońskiemu Statuetkę Honorowego Hipolita oraz tytuł Lidera Pracy Organicznej za krzewienie idei pracy organicznej. Uhonorowani zostali również laureaci i wyróżnieni w X. edycji konkursu na najlepszą pracę twórczą z wiodącym udziałem doktorantów z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

578A8261.JPG

578A8259.JPG

Uroczystość zakończyła się koncertem wykonanym przez absolwenta i studentkę Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. 

Źródło informacji: Oddział PAN w Poznaniu.

Źródło zdjęć: Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego