Konferencja "Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych"

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Konferencja "Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych"

14 stycznia 2016 roku Pracownia Neuropsychologii organizuje konferencję „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę – innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” połączoną z prezentacją narzędzia terapeutycznego Dr Neuronowski®. Komputerowy program terapeutyczny Dr Neuronowski® wspomaga rehabilitację dzieci i dorosłych, w tym osób z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi. Program przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych oraz terapią innych funkcji poznawczych (logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, pedagogów i lekarzy).

W trakcie konferencji, na gruncie aktualnych potrzeb terapeutycznych w Polsce, zostaną przedstawione teoretyczne podstawy opracowanej metody naukowej oraz przebieg i wyniki badań walidacyjnych, przeprowadzonych przez Zespół Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN na grupie dzieci z SLI (specyficzne zaburzenia językowe), pacjentach z afazją oraz osobach starszych bez uszkodzeń układu nerwowego. Ponadto, dokonana zostanie prezentacja narzędzia terapeutycznego – Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z działaniem programu podczas sesji pokazowo-warsztatowej.

Program konferencji:

godz. 10–10.10
Otwarcie konferencji, wprowadzenie

godz. 10.10–10.40
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN, Uniwersytet SWPS)
Usprawnianie mocy umysłu człowieka w świetle badań nad mózgiem

godz. 10.40–10.50
mgr Elżbieta Chruścicka (Ośrodek Wczesnej Interwencji, OWI)
Zaburzenia rozwoju mowy – znaczenie wczesnej interwencji

godz. 10.50–11.10
dr n. med. Andrzej Senderski (Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka")
Centralne zaburzenia słuchu – możliwości diagnozowania i terapii

godz. 11.10–11.30
dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska (Klinika Geriatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Pomyślne starzenie – mit czy rzeczywistość?

godz. 11.30–12
przerwa kawowa

godz. 12-12.15
mgr Anna Dacewicz (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN)
Zastosowanie programu Dr Neuronowski® w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

godz. 12.15–12.30
mgr Kamila Nowak (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN, Uniwersytet SWPS)
Zastosowanie programu Dr Neuronowski® w usprawnianiu funkcjonowania poznawczego seniorów

godz. 12.30–12.45
dr Aneta Szymaszek (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN, Uniwersytet SWPS)
Zastosowanie treningu percepcji czasu w terapii neurologopedycznej pacjentów po udarze mózgu

godz. 12.45–13.45
Lunch

godz. 13.45–14.45
HARPO Sp. z o.o.
Prezentacja programu terapeutycznego Dr Neuronowski®

godz. 14.45–16
Warsztaty
Zastosowanie programu Dr Neuronowski® w terapii zaburzeń mowy oraz w terapii innych zaburzeń poznawczych u dzieci i dorosłych

Rejestracja i więcej informacji na stronie: www.neuronowski.com/wydarzenia

Dodatkowe informacje:

„Pomysł na bystry umysł i płynną mowę – innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych”
14 stycznia 2016 r. godz. 10–16
sala konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
ul. L. Pasteura 3, Warszawa