Nowe znaleziska w Kocurach

Nieznane skamieniałości późnotriasowych kręgowców – ryb dwudysznych, żółwi i nowego aetozaura Kocurypelta silvestris – odkryła w Kocurach grupa, której członkami byli naukowcy z Instytutu Paleobiologii PAN. Wyniki prac opisali w piśmie „Journal of Vertebrate Paleontology”.

Czytaj więcej

Biała Księga IAHR

Biała Księga IAHR opisuje ścieżki demokratyzacji danych i obserwacji w badaniach środowiska wodnego. W gronie ekspertów, współautorów publikacji jest dr hab. Michael Nones z Instytutu Geofizyki PAN.

Czytaj więcej

Roślinna Arka Noego. Bank Nasion w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

Bank przechowuje nasiona rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków polskich roślin. To pierwszy tego typu bank w Europie gromadzący zbiory w warunkach kriogenicznych, które zachowują właściwości nasion przez nawet kilka tysięcy lat. O przechowywanych kolekcjach i ich możliwym wykorzystaniu mówi dr inż. Anna Rucińska z Zakładu Botaniki Konserwatorskiej, kierownik Banku Nasion i Laboratorium Kriokonserwacji Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.

Czytaj więcej

Troje stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej z PAN

Wpływ urbanizacji na populacje dzikich pszczół, paliwa jądrowe nowej generacji i relacje między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za czytanie i rozwój językowy – te zagadnienia troje badaczy z PAN będzie zgłębiać w instytucjach naukowych w USA. Pracują oni w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, Instytucie Nenckiego PAN oraz Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Na wyjazdy naukowe otrzymali stypendia Fundacji Kościuszkowskiej.

Czytaj więcej

Wartość wody zaproszenie do dyskusji o raporcie UNESCO

Ekologiczna, ekonomiczna i społeczna wartość wody to tematy przewodnie otwartego wydarzenia online organizowanego 22 marca o godz. 13, w Światowy Dzień Wody, przez Polską Akademię Nauk. Z udziałem ekspertów porozmawiamy o jej wartości, a także zaprezentujemy i omówimy World Water Development Report 2021 – najważniejszy raport o stanie zasobów wodnych na świecie opublikowany właśnie przez UNESCO.

Czytaj więcej

Naukowcy PAN z Wielkopolski: prawie 90 proc. zbadanych próbek to wariant brytyjski

Badacze z Laboratorium Diagnostyki COVID-19 Instytutu Genetyki Człowieka PAN w ostatnich dniach przeanalizowali pozytywne próbki z rutynowej diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 pod względem występowania wariantu brytyjskiego. Stwierdzono, że prawie 90 proc. badanych osób z pozytywnym wynikiem było zakażonych właśnie brytyjskim wariantem koronawirusa, który charakteryzuje się zdecydowanie wyższą zakaźnością.

Czytaj więcej

Album o Puszczy Knyszyńskiej

Przez pięć lat przemierzali zakątki Puszczy Knyszyńskiej. Przyglądali się roślinności i zwierzętom. Odkryli miejsca, gdzie można zobaczyć żubry, łasice i jelenie. Rezultatem tych wypraw stał się album, w którym prof. Marek Konarzewski, członek korespondent PAN, oraz dr Janusz Kupryjanowicz dzielą się puszczą, jaką poznali.

Czytaj więcej
Prof. Tomasz Okruszko

Światowy Dzień Mokradeł. Dlaczego chronimy tereny podmokłe?

Światowy Dzień Mokradeł w 2021 roku obchodzimy pod hasłem „Mokradła i woda”. Z tej okazji prof. Tomasz Okruszko z SGGW i ekspert Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN wyjaśnia, dlaczego podmokłe obszary są dla nas tak ważne. Już niedługo, 15-18 lutego, odbędzie się europejski kongres wodny 6th IAHR Europe Congress współorganizowany przez Polską Akademię Nauk, Instytut Geofizyki PAN i SGGW.

Czytaj więcej

Rośliny w diecie niedźwiedzi brunatnych

Międzynarodowa grupa naukowców, której przewodniczył Alberto García-Rodríguez z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zebrała informacje na temat liczby gatunków roślin owocujących oraz ich znaczenia w diecie niedźwiedzi brunatnych z 96 populacji z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Wnioski opublikowano w „Scientific Reports”.

Czytaj więcej