Uczeni z Instytutu Slawistyki PAN na XVI Kongresie Slawistów w Belgradzie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

IS Kongres głowne

Uczeni z Instytutu Slawistyki PAN wśród polskich delegatów na XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów stanowili najliczniejszą i najbardziej aktywną grupę. Cztery Komisje akredytowane przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów kierowane są przez naukowców z Instytutu Slawistyki PAN. Komisji Etymologicznej przewodniczy prof. Mariola Jakubowicz, Komisji Bibliografii Lingwistycznej dr Paweł Kowalski, Komisji Wczesnych Dziejów Słowian prof. Ryszard Grzesik, a Komisji Etnolingwistycznej prof. Jerzy Bartmiński.

Podczas Kongresu Komisje ustaliły plany działania i współpracy międzynarodowej na kolejne lata. Instytut Slawistyki PAN był organizatorem trzech bloków tematycznych Kongresu. Pierwszy z nich przygotowany przez dr Zofię Rudnik-Karwatową poświęcony został „Bibliografii językoznawstwa slawistycznego w przestrzeni cyfrowej”, drugi przez prof. Ryszarda Grzesika „Antyczne i średniowieczne koncepcje pochodzenia Słowian”. Tematem trzeciego bloku przygotowanego przez prof. Jerzy Bartmińskiego, była „Historyczna pamięć w języku”.

W pierwszym dniu Kongresu na posiedzeniu plenarnym prof. Jerzy Bartmiński wystąpił z wykładem „Język w kontekście kultury: czyli co dziś znaczy metafora „europejski dom”, w którym prezentował wyniki badań projektu „Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym” afiliowanego przy Instytucie Slawistyki PAN. W ramach projektu  koordynowane są badania 56 naukowców z różnych krajów świata, w tym Rosji, Japonii, Australii oraz krajów europejskich. W sekcjach Kongresu uczeni z Instytutu Slawistyki PAN wygłosili 13 referatów.

Z uwagi na międzynarodowe znaczenie Kongresu jego uczestnicy zostali zaproszeni do pałacu prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučićem, a polska delegacja także do polskiej ambasady, gdzie została przyjęta przez Ambasadora RP w Republice Serbii Tomasza Niegodzisza. Przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Polski na Kongresie i w międzynarodowym środowisku naukowym. Ambasadzie RP w Belgradzie, organizatorzy nadali status „przyjaciela Kongresu”.

Międzynarodowy Kongres Slawistów jest światowym wydarzeniem naukowym najwyższej rangi. Kongresy organizowane są co 5 lat. XVI Kongres obradował w Belgradzie w dniach 20-27 sierpnia i zgromadził około 1640 badaczy nie tylko z krajów słowiańskich ale również m.in. z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA, Australii, Chin i Japonii.

IS Kongres 2