Wielki słownik języka polskiego PAN ma już 70 tys. haseł

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Już 70 tys. haseł liczy Wielki słowniki języka polskiego Polskiej Akademii Nauk, udostępniany bezpłatnie za pośrednictwem internetu. Ogólny słownik języka polskiego nie był dotychczas tak powszechnie dostępny - podkreślają jego twórcy.

Wielki Słownik Języka Polskiego Logo

Drugi etap pracy nad WSJP PAN (www.wsjp.pl), opracowywanym w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie przez zespół językoznawców pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego, już się zakończył – poinformowała PAP w komunikacie dr Monika Szymańska z IJP PAN.

Jak podkreśla, elektroniczna forma WSJP PAN daje możliwość sprawnego wyszukiwania słów wśród bogatego zbioru haseł, obejmującego nie tylko pojedyncze wyrazy, ale także jednostki wielowyrazowe, w tym związki frazeologiczne.

Dr Szymańska wspomina o przewadze WSJP PAN nad słownikami wydawanymi w "papierowej" postaci. Decyduje o niej - jak mówi - powszechność dostępu, otwarta formuła i możliwość ustawicznego uzupełniania rejestru haseł oraz wzbogacania zasobu treści.

Twórcy podkreślają, że tak opracowywany słownik może nadążać za zmianami w języku i reagować natychmiast. To pozwala odzwierciedlać rozmaite tendencje rozwojowe, będące konsekwencją przeobrażeń zachodzących w świecie.

"Neologizmy, w tym nowe zapożyczenia z języków obcych, nowe znaczenia starych wyrazów – wszystkie one zasilają rejestr słownictwa i domagają się zdefiniowania oraz objaśnienia. Taka jest przecież potrzeba użytkowników słownika. Aby tej potrzebie sprostać, publikuje się nowe hasła, reagując na dynamiczne zmiany w polszczyźnie. Istniejące już hasła aktualizuje się, dodając do nich nowo powstałe znaczenia" - opowiada.

WSJP PAN zawiera nie tylko objaśnienia znaczeń wyrazów. Hasła opatrzone są także innymi informacjami, dotyczącymi np. pochodzenia wyrazów, ich klasyfikacji tematycznej, właściwości składniowych. Można się z niego dowiedzieć m.in., jak odmienia się dany wyraz, jak go wymawiać, jakie relacje znaczeniowe łączą go z innymi słowami.

Słownik dostarcza także informacji na temat poprawności językowej – informuje m.in. o tym, które wyrazy mają charakter potoczny i nie powinny być używane w sytuacjach oficjalnych oraz które warianty form gramatycznych są dopuszczalne tylko w komunikacji nieoficjalnej lub uznawane za zupełnie niezgodne z normą językową.

WSJP PAN jest słownikiem dokumentacyjnym, opartym na autentycznej bazie materiałowej - głównie na zasobach Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Znaczenie każdego objaśnianego w nim wyrazu jest zilustrowane kilkoma przykładami jego użycia – cytatami z autentycznych tekstów.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl