Horyzont 2020: IBL PAN zbada praktyki interdyscyplinarne w humanistyce

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Współczesny świat stawia przed nami tak złożone wyzwania, że pomóc mogą tylko badania interdyscyplinarne. Jak powinna wyglądać współpraca instytucji naukowych? Odpowiedzi dostarczy projekt SHAPE-ID, w którym bierze udział Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN).

Pamiątkowe, wspólne zdjęcie naukowców

Fot. Leuven, luty 2019. Spotkanie inicjujące projekt. Fot. IBL PAN

SHAPE-ID (Shaping Interdisciplinary Practices in Europe) to jedna z ważnych inicjatyw w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Chodzi o przeanalizowanie, jak obecnie współpracują ze sobą instytucje naukowe oraz wskazanie mocnych i słabych stron takiej kooperacji. Gotowa lista dobrych praktyk i rekomendacji trafi następnie do Komisji Europejskiej.

W różnorodności siła

Interdyscyplinarne projekty pomagają znaleźć rozwiązania w tak ważnych obszarach jak zdrowie, rolnictwo, ocieplenie klimatu czy rozwój technologii.

SHAPE-ID obejmie nauki humanistyczne, społeczne, techniczne i matematyczne. Badacze przyjrzą się istniejącym mechanizmom i współpracy międzynarodowych konsorcjów. Do wymiany doświadczeń zaproszą przedstawicieli środowiska akademickiego, pracowników sektora kultury, aktywistów, podmioty finansujące naukę oraz innych ekspertów.

Logotyp programu SHAPE-ID

Rola IBL PAN

Projekt SHAPE-ID koordynuje Trinity College Dublin z Irlandii. Uczestniczą w nim partnerzy z Holandii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski.

Z ramienia Instytutu Badań Literackich PAN inicjatywę pilotuje Centrum Humanistyki Cyfrowej (dr Maciej Maryl, dr Piotr Wciślik, dr Anna Buchner; współpraca – Marta Błaszczyńska i Maria Wierzbicka).

Zadaniem IBL PAN jest analiza dokumentów i literatury z wykorzystaniem metod cyfrowych oraz przeprowadzenie badania ankietowego i warsztatów poświęconych interdyscyplinarnym problemom humanistyki cyfrowej.

Budżet i harmonogram

Na projekt SHAPE-ID Komisja Europejska przeznaczyła 1,5 mln euro w ramach strategicznego programu Horyzont 2020.

Komisja zaakceptowała projekt latem 2018, zaś prace ruszyły w lutym 2019 i potrwają do lipca 2021 roku.

 

Źródło informacji: Instytut Badań Literackich PAN