Archeolodzy wracają do Chodlika. Zbadają średniowieczne cmentarzysko

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Pod koniec lipca ruszają wykopaliska w dolinie rzeki Chodelki (Kłodnica, woj. lubelskie). Naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zbadają położone tu grodzisko oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne.

Archeolożka odkopuje znaleziska

Oprócz tego planowane są badania powierzchniowe z wykorzystaniem detektorów metali. Archeolodzy zaprosili w tym zakresie do współpracy pasjonatów poszukiwań zabytków.

Misję w Chodliku może odwiedzić każdy. To ciekawa propozycja dla turystów, którzy goszczą w Kazimierzu Dolnym czy Nałęczowie. Prace archeologów warto też śledzić na oficjalnej stronie misji, a sam projekt można wspierać finansowo w serwisie Patronite.

Misja archeologiczna w Chodliku

W dolinie rzeki Chodelki zlokalizowany jest jeden z najciekawszych kompleksów wczesnośredniowiecznego osadnictwa z VIII-X w. w Polsce. Tworzy go zespół czterech położonych blisko siebie grodzisk oraz towarzyszących im osad i cmentarzysk.

Fragmenty znalezionych naczyń, obok pędzle i inne narzędzia archeologów

Do najważniejszych zabytków należą relikty majestatycznego, jednego z największych w kraju, trójwałowego grodu w Chodliku (prawdopodobnie centrum władzy w okresie plemiennym).

Badania w Chodliku trwają od 8 lat. Misją kieruje dr Łukasz Miechowicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Niezwykłe znaleziska

Niedawno na grodzisku w Kłodnicy ekipa archeologów odkryła pozostałości budynku z początku XI w., a w nim największy znany jak dotąd – z okresu wczesnego średniowiecza – zbiór zwęglonych szczątków roślin jadalnych (ziarna zbóż, bobiku, soczewicy itp.). Zidentyfikowano także pozostałości pieczywa z tego okresu. Analizy tych szczątków prowadzone we współpracy z ekspertami z PAN Muzeum Ziemi pozwalają na rekonstrukcję wczesnośredniowiecznej diety mieszkańców regionu.

Widok z góry na dolinę rzeki Chodelki. Krajobraz letni

Ponadto znaleziono tysiące fragmentów naczyń glinianych, w których przechowywano zbiory. Do najcenniejszych znalezisk należy naszyjnik składający się m.in. z pokrytych złotem i srebrem szklanych paciorków oraz arabskich dirhemów.

Archeolożka oczyszcza piórkiem znalezione w ziemi przedmioty

Składanie naczynia ze znalezionych w ziemi fragmentów

Archeolodzy odkopali również kilkadziesiąt zabytków metalowych – ozdoby stroju, broń i przedmioty codziennego użytku.

Źródło informacji i zdjęć: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Strona misji w Chodliku

Wesprzyj projekt na Patronite