Profesor Mieczysław Chorąży odznaczony Orderem Orła Białego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W dniu 3 maja 2017 r. z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja podczas uroczystości na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Orderem Orła Białego został odznaczony prof. Mieczysław Chorąży, członek rzeczywisty PAN, w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.

prof Chorazy fot K.Sitkowski KPRP

Zdjęcie pochodzi z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP

Profesor M. Chorąży jest specjalistą w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej nowotworów, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii –Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Białymstoku, Śląskiej Akademii Medycznej, inicjator i organizator gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności, członek licznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych. Autor wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między innymi wydanej w 1973 roku, wspólnie z Kazimierzem Duxem, książki pt. „Wstęp do biologii nowotworów".