Nauki o Ziemi i Układzie Słonecznym pod szyldem szkoły doktorskiej GEOPLANET

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.

igfpan news 25 01 2019

Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019 r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 jednostek naukowych: Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN.

Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.

Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie nowość zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

• zmian klimatycznych
• dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
• naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
• ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
• monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
• rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

Źródło: IGF PAN