Witamina B12 nowym katalizatorem w przemyśle farmaceutycznym. Czy przyniesie ulgę naszemu środowisku?

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Chemicy z PAN pracują nad „zielonymi” rozwiązaniami dla przemysłu i społeczeństwa. Ich najnowsze osiągniecie stwarza nowe możliwości prowadzenia syntez związków organicznych w laboratoriach farmaceutycznych. 

Witamina B12 napis ułożony z tabletek

Sukces zespołu prof. Doroty Gryko

W prestiżowym czasopiśmie naukowym „Journal of American Chemical Society”, opublikowano właśnie wyniki badań nad wykorzystaniem witaminy B12 jako nowego, przyjaznego środowisku katalizatora w przeprowadzaniu trudnych reakcji chemicznych. Zespół naukowców z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. Doroty Gryko, opracował unikalną metodę przeprowadzenia, niezwykle trudnych do uskutecznienia, reakcji chemicznych, w których tzw. naprężone reagenty udało się przekształcić w rodniki alkilowe. Jako katalizator reakcji zastosowano pochodną witaminy B12 przy współudziale energii świetlnej. 

Cele i możliwe zastosowania odkrycia

Projekt „Bio-inspirowane reakcje katalityczne w zrównoważonych procesach indukowanych światłem” TEAM 4/2017, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, ma na celu opracowanie metod, które pomogą w walce z postępującym zanieczyszczeniem środowiska poprzez wyeliminowanie niektórych toksycznych katalizatorów, w tym metali ciężkich, z chemicznych procesów przemysłowych. Opracowane rozwiązanie może uczynić je bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska.

Metoda ta będzie mogła stanowić podstawę:

  • opracowania innowacyjnych procesów usuwania zanieczyszczeń organicznych występujących w środowisku oraz
  • syntezy wartościowych związków chemicznych z użyciem naturalnej witaminy B12 jako wydajnego katalizatora oraz światła jako jedynego źródła energii.

Więcej informacji na temat zastosowania pochodnych witaminy B12 na stronie IChO PAN oraz FNP.

Źródło: Instytut Chemii Organicznej PAN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej