Chińska delegacja w Instytucie Oceanologii PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie przyjął 5 grudnia 2015 r. grupę chińskich dziennikarzy w ramach obchodów 40-lecia współpracy Unii Europejskiej z Chinami. Wizytę zorganizowano w celu przybliżenia tematyki Unii Europejskiej oraz europejskiej polityki naukowej przedstawicielom chińskich mediów.

Chińska delegacja w Instytucie Oceanologii PAN
Statek „Oceania”, od prawej: prof. Stanisław J. Czuczwar, wiceprezes PAN, goście z Chin

Delegacja składająca się z kilkunastu dziennikarzy zajmujących się problematyką naukową i reprezentująca największe media w Chinach podczas swojej wizyty w Europie odwiedziła Parlament i Komisję Europejską oraz spotkała się z przedstawicielami grup ekspertów, m.in. z Europe China Research and Advice Network i European Institute for Asian Studies.

W Polsce delegacja spotkała się w Warszawie z ekspertami i przedstawicielami m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaś trójmiejska część wizyty obejmowała zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego oraz sesję naukową w Instytucie Oceanologii PAN.

Gości na żaglowym statku badawczym Polskiej Akademii Nauk „Oceania” przywitali wiceprezes PAN prof. Stanisław J. Czuczwar oraz dyrektor Instytutu Oceanologii PAN prof. Janusz Pempkowiak. Podczas wizyty delegacja chińska miała możliwość zwiedzenia statku i zapoznania się z wynikami prowadzonych na nim od 30 lat badań, a zorganizowany panel naukowy dotyczył m.in. strategicznych kierunków badań prowadzonych przez Instytut Oceanologii PAN w Arktyce i współpracy z instytucjami naukowymi w zakresie badań Arktyki Europejskiej, problemów kształtowania i zmian klimatu w morzach europejskich, współczesnych zmian ekosystemów u brzegów mórz szelfowych, genetycznych i fizjologicznych mechanizmów funkcjonowania organizmów morskich.

Pytania dziennikarzy dotyczyły sposobu prowadzenia prac oraz możliwości nawiązania współpracy w Arktyce pomiędzy Polską a Chinami. Największe zainteresowanie gości wzbudziła aparatura na mostku oraz maszynownia.

Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w ramach Centrum Studiów Polarnych w dziedzinie Nauk o Ziemi na lata 2014-2018.
Wizyta została zorganizowana przez Delegaturę Unii Europejskiej w Chinach i Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Chinach.

Chińska delegacja w Instytucie Oceanologii PAN
Chińska delegacja dziennikarzy w maszynowni statku "Oceania"
Chińska delegacja w Instytucie Oceanologii PAN
Od lewej: dr Agnieszka Beszczyńska, Instytut Oceanologii PAN, prof. Janusz Pempkowiak, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN
Chińska delegacja w Instytucie Oceanologii PAN
Od lewej: prof. Stanisław J. Czuczwar, wiceprezes PAN, dr Zuzanna Burska, Delegat Unii Europejskiej w Chinach
Chińska delegacja w Instytucie Oceanologii PAN
Od lewej: prof. Janusz Pempkowiak, Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN, prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN

Zdjęcia: Adam Wiciński