Ruszają pierwsze badania w polskim synchrotronie Solaris

Ruszają badania w synchrotronie Solaris w Krakowie, najnowocześniejszym tego typu urządzeniu w tej części Europy. Na początek przeprowadzonych zostanie 26 eksperymentów, przygotowanych przez naukowców z 12 polskich oraz pięciu zagranicznych placówek, w tym Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Czytaj więcej

Mikrokwazary mówią o kwazarach

Lśnią nawet z odległości miliardów lat świetlnych, są intrygujące lecz nieskore do ujawniania swych tajemnic. Na szczęście możemy nieco lepiej poznać kwazary przyglądając się ich gwiezdnym odpowiednikom. Wieloletnie obserwacje mikrokwazara SS 433 w obserwatorium HAWC, pozwoliły  zidentyfikować szczegóły procesów odpowiedzialnych za produkcję wysokoenergetycznego promieniowania. W „Nature” piszą o tym naukowcy m.in. z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Czytaj więcej

Łowcy cząstek jadą do Krakowa konferencja w IFJ PAN

Do detekcji cząstek promieniowania kosmicznego wystarcza dziś smartfon z aparatem fotograficznym i aplikacją CREDO Detector. Użytkownicy aplikacji, rozproszeni po całym świecie, współtworzą obejmujący całą planetę detektor cząstek o unikatowych możliwościach obserwacyjnych. W pierwszych dniach października organizatorzy i pasjonaci projektu spotkają się na kilkudniowej konferencji naukowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Czytaj więcej

Nie ma magii w synchronizacji na odległość

W niektórych układach fizycznych nawet dość odległe od siebie elementy potrafią synchronizować swoje akcje. Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN na przykładzie sieci elektronicznych oscylatorów połączonych w pierścień wykazali, że niekiedy synchronizację na odległość można dobrze wytłumaczyć.

Czytaj więcej

Czy materia w kamieniu ulega w czasie pewnym zmianom?

Skały mogą doświadczyć różnorodnych przeobrażeń np. rozpuszczania, rekrystalizacji, powstawania jednych minerałów kosztem innych czy w końcu topienia. Wszystkie te zjawiska związane są ze zmianą warunków, jakich skała doświadcza w swoim otoczeniu – mówi geolog dr hab. Mirosław Jastrzębski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

Czytaj więcej

Czy jądro Ziemi wybuchnie? Co to jest przebiegunowanie?

Jądro Ziemi nie ma właściwości wybuchowych. Od 4,5 mld lat nie wybuchło. I nic nie wskazuje na to, że wybuchnie kiedyś – mówi geolog dr hab. Mirosław Jastrzębski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. I dodaje, że zamiast wybuchu czeka nas inne zjawisko związane z jądrem: przebiegunowanie magnetyczne.

Czytaj więcej

Ile śniegu, ile lodu na Spitsbergenie

Do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie trafiły sensory i bramki, które będą dostarczać naukowcom danych do analizy przemian klimatycznych w rejonach okołobiegunowych. – To miejsce, w którym doprowadzenie energii elektrycznej do „tradycyjnych” urządzeń pomiarowych jest znacząco utrudnione – tłumaczy dr Bartłomiej Luks z Instytutu Geofizyki PAN, operatora stacji.

Czytaj więcej