Dr Michał Komorowski laureatem prestiżowego grantu EMBO (Excellence In Life Sciences)

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Dr Michał Komorowski, pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, został laureatem prestiżowego grantu EMBO (Excellence In Life Sciences). Granty EMBO bezpośrednio wspierają utalentowanych młodych naukowców. Służą organizowaniu przez nich własnych, nowych laboratoriów. W efekcie dotacje te pozwalają na powrót utalentowanych naukowców do krajów aktywnie rozwijających nauki podstawowe.

DO POBRANIA:

EMBO - Press Release