Uniwersytet PAN - konferencja regionalna w Warszawie

Nadrzędna kategoria: Media

Cykl zorganizowanych przez kierownictwo Akademii konferencji regionalnych zakończył się 23 lutego spotkaniem w Warszawie.

osja23022018 015od lewej: prof. Jerzy Duszyński - Prezes PAN, prof. Paweł Rowiński - Wiceprezes PAN

Konferencje odbywały się od 15 listopada w miastach, w których Polska Akademia Nauk ma swoje oddziały - w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie oraz w Warszawie.
We wszystkich brali udział prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński. Na wszystkich spotkaniach omawiano projekt UPAN.

- Nie powstał on w zaciszu Polskiej Akademii Nauk, ale we współpracy z ekspertami. PAN konsultowała projekt z instytucjami światowymi w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Japonii – ich opinie były entuzjastyczne - mówił prof. Rowiński i dodawał, że projekt UPAN został potraktowany jako awangarda europejska. - UPAN będzie uniwersytetem typu postgraduate - nie ma takiego w Polsce, więc nie będziemy dla nikogo stanowić konkurencji. Dziś krajobraz światowej nauki zmienia się bardzo dynamicznie. Na uniwersytecie badawczym w Arabii Saudyjskiej jest tysiąc studentów. Podobnie jest w krajach, które kiedyś nic nie znaczyły w obszarach nauki – w krajach arabskich, w Tajlandii, w Korei...

Koncepcje rozwoju Akademii na regionalnych konferencjach prezentowali również profesorowie: Andrzej Rychard (we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie), Tadeusz Burczyński (w Poznaniu), Marek Jeżabek oraz Małgorzata Witko (w Krakowie).

Spotkania w regionach miały formę konsultacji: po zaprezentowaniu “Projektu: Uniwersytet PAN” głos zabierali naukowcy mający inne – zbliżone lub zupełnie odmienne – pomysły na przyszłość UPAN. Za każdym razem odbywała się także dyskusja.

- W dyskusji [dotyczącej UPAN także w kontekście Ustawy o Szkolnictwie Wyższym – przyp. red.] jest niezwykle ważne, byśmy działali wspólnie – mówił prof. Jerzy Duszyński.
- W sierpniu  2017 r. powołałem zespół do wzmocnienia relacji między instytutami i uczelniami. Równolegle powstały inne koncepcje - jako środowisko musimy wystąpić z jednym projektem. Musimy pracować wspólnie, z życzliwością i otwartością. Musimy przyjąć, że każde ze stanowisk wnosi coś cennego.

osja23022018 020

osja23022018 018prof. Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

osja23022018 029prof. Mikołaj Sokołowski, Porozumienie Instytutów Naukowych PAN

osja23022018 039Zbigniew Kubiatowski, Rada Samorządu Doktorantów PAN


Więcej informacji na temat UPAN: https://instytucja.pan.pl/index.php/296-wazne-aktualnosci/4486-uniwersytet-polskiej-akademii-nauk

 

foto: Jakub Ostałowski