Warsztaty zaawansowanej Mikroskopii Fluorescencyjnej i Konfokalnej - podsumowanie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W dniach 15-16 stycznia 2013 roku odbyły się w Instytucie Warsztaty Zaawansowanej Mikroskopii Fluorescencyjnej i Konfokalnej „Recent advances and apllications in confocal and widefield microscopy”. Organizatorami spotkania byli: firma KAWA.SKA Spółka z o.o. i Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, reprezentowany przez Pracownię Mikroskopii Konfokalnej przy udziale Leica Microsystems GmbH (Niemcy).

Celem spotkania było zapoznanie uczestników warsztatów z możliwościami badawczymi prezentowanych systemów, znajdujących się w Pracowni Mikroskopii Konfokalnej: Leica TCS SP5 STED, Leica AF7000 oraz Leica, TCS SP8 (nowy mikroskop zainstalowanego w Instytucie jako mikroskop demo). Swoją wiedzą podzielili się ze słuchaczami wysokiej klasy specjaliści z Niemiec i Włoch oraz z Instytutu Nenckiego.

W części teoretycznej (otwartej) przedstawiono 7 wykładów:

1. Basics of Confocal Microscopy – Jarosław Korczyński
2. Leica TCS SP8 – the new confocal platform –  Paolo Sapuppo (Leica Microsystems GmbH)
3. Time Resolved Microscopy – Tytus Bernaś
4. Advanced Microscopy in Neurobiology – Grzegorz Wilczyński
5. Approaches for imaging in biological systems using advanced fluorescence microscopy –
    Wojciech Brutkowski
6. Super resolution: STED basic and news – gateable technology – Giuseppe Vicidomini Uniwersytet w Genui)
7. Tunable Confocal Imaging – Bettina Griesshaber (Leica Microsystems GmbH)

Część praktyczną (tylko dla uczestników uprzednio zarejestrowanych) prowadzili:
Bettina Griesshaber – prezentacja Leica TCS SP8,
Wojciech Brutkowski – badania żywych komórek z zastosowaniem mikroskopu Leica  AF7000 
Jarosław Korczyński – TCS SP5 STED, super rozdzielczość.

W zajęciach praktycznych wzięły udział 43 osoby z kilku Instytutów oraz wyższych Uczelni z Polski.