Stanowisko InterAcademy Partnership wobec ochrony środowiska morskiego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

InterAcademy Partnership, organizacja, do której należy Polska Akademia Nauk, opublikowała wspólne stanowisko swoich członków dotyczące ochrony mórz i oceanów.

 news20210610.jpg

Zdjęcie: Giga Khurtsilava, Unsplash.

W dokumencie IAP apeluje do przywódców poszczególnych państw, organizacji NGO oraz całego świata naukowego, aby podjęli oni odpowiednie kroki zapobiegające dalszemu niszczeniu środowiska morskiego oraz rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, a także usankcjonowali walkę ze zmianami klimatu i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego poprzez przyjęcie odpowiednich strategii politycznych opartych na dowodach.

Komunikat ukazał się 8 czerwca, w Światowy Dzień Oceanów, podczas trwającej w latach 2021-2030 Dekady Oceanów ONZ (UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development).

InterAcademy Partnership jest organizacją składającą się ze 143 narodowych akademii nauk i zrzesza ok. 30 tys. naukowców i inżynierów z ponad 100 krajów.

Stanowisko InterAcademy Partnership nt. ochrony środowiska morskiego jest dostępne w języku angielskim.

Źródło informacji: IAP