UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Obserwacje Ziemi z perspektywy Grupy Wyszehradzkiej

Konferencja „V4Conference2021. Earth Observations for citizens and the planet – V4 perspective on R & I contributions to the Copernicus programme” zgromadzi specjalistów zaangażowanych w badania i innowacje w dziedzinie obserwacji Ziemi. Wydarzenie odbędzie się online 29 czerwca w godz. 13.30-17.00 (CEST). Organizują je instytucje z państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym PolSCA PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Model naukowców z IFJ upraszcza wewnętrzną budowę protonów oraz przebieg zderzeń z ich udziałem

We wnętrzu każdego protonu bądź neutronu znajdują się trzy kwarki związane gluonami. Dotychczas często zakładano, że dwa z nich tworzą trwałą parę zwaną dikwarkiem. Teraz wydaje się jednak, że żywot dikwarków w fizyce dobiega końca. To jeden z wniosków płynących z nowego modelu zderzeń protonów z protonami bądź jądrami atomowymi, w którym uwzględniono oddziaływania gluonów z morzem wirtualnych kwarków i antykwarków. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe