Porozumienie o współpracy PAN i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, i prezydent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prof. Anatolij Zagorodnij, podpisali nowy protokół do porozumienia o współpracy naukowej w latach 2022-2024. Współpraca obejmie wspólne ekspedycje naukowe, wymianę uczonych i informacji.

porozumienie pan nanu

Od lewej: prof. Anatolij Zagorodnij i prof. Jerzy Duszyński.

W latach 2022-2024 do 20 młodych uczonych (do 35 r. życia) odbędzie miesięczne wizyty naukowe w jednostkach PAN. Zaplanowano także wsparcie dla wspólnego udziału w programach i grantach Unii Europejskiej i innych międzynarodowych projektach.

Polska Akademia Nauk i Narodowa Akademia Nauk Ukrainy pierwsze porozumienie o współpracy zawarły w 1997 r. Protokół podpisany w Kijowie 11 sierpnia 2021 r. wyznacza nowe kierunki współdziałania obu instytucji.

Podczas wizyty w Kijowie prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, rozmawiał o naukowej współpracy polsko-ukraińskiej z ambasadorem RP Bartoszem Cichockim. Prezes PAN spotkał się także z dyrektorem ukraińskiego Instytutu Biologii Molekularnej prof. Michaiłem Tukaczem, prof. Igorem Browczenko z Instytutu Problemów Maszyn i Systemów Matematycznych i z przewodniczącym komitetu ds. polityki zagranicznej i współpracy międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandrem Merezko. Odwiedził również Instytut Fizjologii im. Bohomolca.