Jak najlepiej wspierać ukraińskich badaczy w dłuższej perspektywie?

Przedstawiciele instytucji naukowych spotkali się z ukraińskimi stypendystami, którzy już znaleźli czasowe miejsca pobytu w Polsce. Chcieli dowiedzieć się od samych zainteresowanych, jaka pomoc byłaby teraz najskuteczniejsza.

20220411_ukrainaspotkanie_bg.jpg

Zebranie rekomendacji do przygotowania efektywnego programu wsparcia naukowców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy – to był cel spotkania reprezentantów z Polskiej Akademii Nauk (PAN), Narodowej Akademii Nauk USA (ang. U.S. National Academy of Sciences, NAS) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) z badaczami-uchodźcami z Ukrainy. Omawiano już utworzone programy pomocowe dla naukowców. Słuchano też uwag i rekomendacji od dotychczasowych stypendystów.

Instytucje krótko omówiły swoje dotychczasowe programy: 

  • program realizowany wspólnie przez PAN i NAS; założenia prezentowali dr Anna Plater-Zyberk, dyrektorka Biura współpracy z zagranicą PAN, oraz dwóch przedstawicieli NAS – dr Vaughan Turekian, Executive Director, Policy & Global Affairs oraz dr Franklin Carerro-Martinez, Senior Director, Global Sustainability;
  • działalność wspierającą badaczy z Ukrainy prowadzoną przez NAWA omówił Olekdandr Zakharchuk, główny specjalista do spraw komunikacji i promocji.

Ponadto dr Maciej Maryl, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN zaprezentował sieć #ScienceforUkraine. To tworzona oddolnie inicjatywa, w ramach której są zbierane i rozpowszechniane informacje o możliwościach uzyskania wsparcia skierowanego do naukowców mających ukraińską afiliację. 

Następnie oddano głos samym stypendystom. Dyskutowano m.in. o ewentualnej dodatkowej ofercie pomocowej dla naukowców, którzy pozostali na terytorium Ukrainy.

Spotkanie odbyło się 4 kwietnia w Instytucie Fizyki PAN.

Źródło informacji i zdjęcia: PAN