UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Stanowisko 13. Lekcje z pandemii: wzmocnijmy służbę zdrowia, zainwestujmy w naukę i edukację, budujmy zaufanie

Od wybuchu pandemii dokonano wielu przełomowych odkryć, w tym opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Wraz z nią realne stało się opanowanie pandemii. Aby tego dokonać, musimy jednak pilnie odrobić lekcje z dotychczasowych doświadczeń. Dotyczą one tego, czego dowiedzieliśmy się o państwie i jego instytucjach, ale także i o nas samych. Już teraz można z nich wyciągnąć dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, aby poradzić sobie z pandemią, potrzebne są silne instytucje ochrony zdrowia, niezależne instytucje gromadzenia i analizowania danych o zagrożeniach epidemicznych oraz inwestycje w naukę i edukację. Po drugie, wzmacniajmy solidarne społeczeństwo, którego członkowie przestrzegają norm bezpiecznego zachowania, współpracują ze sobą i działają dla dobra publicznego.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Granty POIR na rozwój infrastruktury badawczej instytutów PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytut Farmakologii PAN są liderami konsorcjów, które otrzymały dofinansowanie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze z nich przygotuje platformę badawczą do danych biomedycznych i klinicznych, a drugie – utworzy zaawansowane technologicznie centrum farmakoterapii. W sumie instytuty PAN przewodniczą czterem dofinansowanym w tym konkursie projektom.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media