Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność w 2015 roku

Nadrzędna kategoria: Media

jarmoluk www pixabay com sm

jarmoluk/www.pixabay.com

Naukowcy związani z Polską Akademią Nauk znaleźli się w gronie laureatów tegorocznych nagród Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe, w tym za dorobek naukowy, osiągnięcia naukowo-techniczne lub artystyczne oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i wyróżnione rozprawy doktorskie.

Wśród sześciu osób wyróżnionych za wybitny dorobek naukowy znaleźli się:

 • prof. dr hab. Marek Chmielewski, czł. koresp. PAN (wiceprezes PAN w kadencji 2011-14), za: Nowe metodologie i strategie syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych - antybiotyków β-laktamowych i niskocząsteczkowych pochodnych węglowodanów, które mają zarówno wysoką wartość poznawczą, jak i ogromne znaczenie aplikacyjne;
 • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska (z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej), za: Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol, wybitne odkrycie, które zostało przedstawione w „Nature”;
  prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN) - trzy monografie naukowe stanowiące pochodną prowadzonych badań naukowych od 1990 r. w zakresie polityki oświatowej.

W kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne, nagrodę drugą przyznano prof. dr. hab. inż. Włodzimierzowi Choromańskiemu z zespołem za: System Zrównoważonego transportu i osobistej mobilności - „Eko-Mobilność-Prometeusz”, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Prof. W. Choromański jest członkiem Komitetu Transportu PAN.

W dwóch pozostałych kategoriach wyróżniono prace zgłoszone przez instytuty naukowe PAN, w tym prace naukowców związanych z instytutami PAN i członka Akademii Młodych Uczonych PAN (AMU PAN):

 •  dr. hab. Marcina Bukały - Monografia: Risk and Medieval Negotium, Instytut Filozofii i Socjologii PAN;
 •  dr. hab. Rafała Ryguły - Tendencyjność poznawcza w zwierzęcych modelach chorób aktywnych, Instytut Farmakologii PAN;
 •  dr. hab. Witolda Szczucińskiego (członek AMU PAN) - Zapis geologiczny i skutki środowiskowe wielkich tsunami: w 2004 roku w Tajlandii i w 2011 roku w Japonii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 •  dr Anny Adamus - Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN;
 •  dr Agnieszki Belter - Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN;
 • • dr. Tomasza Goździewicza - Immunogenna forma wspólnego enterobakteryjnego antygenu (ECA) jako składnika szczepionki przeciwbakteryjnej - identyfikacja, analiza strukturalna oraz właściwości ochronne, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN;
 •  dr. Marcina Jaciuka - Badania strukturalne bakteryjnego układu naprawy DNA przez wycinanie nukleotydu, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

źródło: bip.kprm.gov.pl