Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód. PAN i SGGW gospodarzami najważniejszego w Europie kongresu o wodzie

Nadrzędna kategoria: Media

Od poniedziałku uczestnicy 6th IAHR Europe Congress rozmawiają m.in. o tym, jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe. W planie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Miejsca ciekawe pod względem inżynierii wodnej otrzymają wyróżnienia. W kongresie online bierze udział ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN.

kongres_news_iahr2020_luty_big.jpg

15-18 lutego w Warszawie odbywa się 6th IAHR Europe Congress, międzynarodowy kongres naukowy o tematyce wodnej pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders”. Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów zajmujących się tematyką wody.

Podczas wydarzenia online uczestnicy przyglądają się problemom zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk wodnych, hydrauliki środowiskowej, inżynierii hydraulicznej i naturalnych zagrożeń. Wśród panelistów są reprezentanci międzyrządowego programu hydrologicznego UNESCO (The Intergovernmental Hydrological Programme) czy Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization).

„Ten kongres to świetna platforma do dzielenia się pomysłami i rozmawiania o potrzebach badań i obecnym stanie wiedzy w szeroko pojętej dziedzinie hydrologii, którą uprawiają specjaliści z różnych obszarów: geofizyki, matematyki, chemii. Badacze powinni pracować na pograniczach tych obszarów, wykorzystując rozmaite narzędzia naukowe, aby móc przyglądać się problemom wodnym z różnych perspektyw” – mówi prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Przyszłość badań hydrologicznych

Jednym ze skutków zmian klimatu będzie coraz częstsze występowanie powodzi. Uczestnicy wtorkowej sesji „Enhanced Flood Risk modeling” – „Uncertainty, natural hazards and risks” pomówią o czynnikach wywołujących powodzie, obliczeniach i technikach wykrywania. Skoncentrują się na możliwych aspektach ulepszonego modelowania ryzyka powodzi, w tym na wykorzystaniu danych w wysokiej rozdzielczości do prognozowania powodzi miejskich, wpływie zmian klimatu na ryzyko powodzi, zastosowaniu w modelowaniu powodzi technologii takich, jak teledetekcja, ulepszona reprezentacja ryzyka i zarządzanie nim.

„Jeśli przyjrzymy się perspektywom europejskich badań hydrologicznych, to ważnym zagadnieniem jest dobry stan ekologiczny rzek. Ostatnie badania pokazują, że istotną kwestią w jego osiągnięciu jest hydromorfologia. Wiemy, jak bardzo ochrona przeciwpowodziowa oddziałuje na rzeki, ale z perspektywy redukcji ryzyka powodzi ważnym tematem przyszłych badań będą nie tylko nasze prognozy dotyczące prędkości wzbierania wody na terenach zalewowych, ale także elastyczność systemów hydraulicznych” – mówi prof. Tomasz Okruszko, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i ekspert Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN.

Zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, ale także uwzględnia przyszłe potrzeby ludności. W czasie środowej sesji „Towards sustainability in urban waters systems” paneliści i słuchacze zastanowią się nad propozycjami działań prowadzących do zrównoważonego odwadniania obszarów miejskich, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów. Przyjrzą się badaniom, metodologiom i algorytmom, które mogą poprawić wskaźniki rozwoju miejskich systemów wodociągowych. Przeanalizują zużycie energii w budynkach, związki wody z energią w środowiskach miejskich oraz możliwości ponownego wykorzystania wody lub optymalizacji zasobów wodnych w miastach np. przez elektrownie.

Transmisje z Warszawy, Berlina, Wiednia, Brukseli i Sheffield

Ze względu na trwającą pandemię kongres odbywa się w formule spotkań z limitem miejsc w studiach zorganizowanych w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także w stacjach Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wiedniu i Brukseli oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Spotkania te są transmitowane do uczestników z całego świata. Kongres organizowany jest z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Uroczystość otwarcia kongresu odbyła się 15 lutego. Webinary i sesje są dostępne dla osób, które wcześniej zgłosiły swój udział. Na profilu Polskiej Akademii Nauk na Facebooku będzie można obejrzeć na żywo rozdanie nagród Regional IAHR Hydro-Environment Heritage i Industry Innovation Awards przyznawanych obiektom inżynierii hydraulicznej oraz zamknięcie konferencji.

Organizatorami wydarzenia są Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Geofizyki PAN. Kongres odbywa się pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).

Harmonogram i dodatkowe informacje o kongresie IAHR można znaleźć na oficjalnej stronie.

Obejrzyj filmy:

6th IAHR Europe Congress Warsaw 2020

„Co łączy wodę i klimat? Wyjaśnia prof. Paweł Rowiński (Polska Akademia Nauk)”

„Dlaczego warto chronić mokradła? Ekspert wyjaśnia”

Przeczytaj teksty z numeru 2/62/2020 magazynu PAN „Academia” dotyczącego wody, szczególnie:

  • „Łatwiej chronić, niż odtwarzać” autorstwa prof. Tomasza Okruszko,
  • „Bez ram, bez granic” – rozmowę z prof. Pawłem Rowińskim.