ONZ bierze pod uwagę wnioski PAN ws. pandemii. To jedyny głos z Polski

Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 13. zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN zostało przedstawione w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych na forum o nauce, technologii i innowacjach dla zrównoważonego rozwoju. To jedyny głos z Polski. Prezentuje lekcje, jakie powinniśmy odrobić, aby jak najszybciej wyjść z pandemii.

 E0oAbC1XoAEbACJ.gif

Autorzy raportu „Emerging science, frontier technologies, and the SDGs – Perspectives from the UN system and science and technology communities” zawarli w nim lekcje ułatwiające sprawne wychodzenie z pandemii sformułowane przez członków zespołu ds. COVID-19 w stanowisku 13. opublikowanym pod koniec marca. Polscy naukowcy wzywają w nim do wzmocnienia służby zdrowia, inwestowania w naukę i edukację oraz budowy zaufania. Wyszczególnili lekcje takie, jak:

I. Niezbędne są silne i niezależne instytucje:

  • Lekcja 1: Zainwestujmy w nowoczesny system ochrony zdrowia,
  • Lekcja 2: Zbudujmy profesjonalne i niezależne instytucje eksperckie w obszarze zdrowia publicznego,
  • Lekcja 3: Zapewnijmy ekspertom dostęp do danych,
  • Lekcja 4: Inwestujmy w naukę i edukację.

II. Potrzebne jest solidarne społeczeństwo:

  • Lekcja 5: Budujmy zaufanie,
  • Lekcja 6: Współpracujmy, dobro wspólne opłaca się każdemu,
  • Lekcja 7: Nauczmy się żyć w pandemii,
  • Lekcja 8: Dokonujmy wyborów politycznych myśląc długoterminowo.

Zobacz raport ONZ, w którym na str. 27-29 znajduje się stanowisko 13. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

Zespół PAN ds. COVID-19

Członkami interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN są: prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński), dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny). Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk).

Wszystkie stanowiska zespołu są dostępne na stronie PAN: zespół ds. COVID-19.