Przestrzeń pod wieloma kątami. Nowy numer magazynu „Academia”

Nadrzędna kategoria: Media

Otacza nas ze wszystkich stron – kształtuje nasze otoczenie, jest nierozerwalnie związana z czasem, przenika kulturę, ma wpływ na… rozsiewanie się roślin. Każde ujęcie inaczej definiuje i rozumie przestrzeń. Nowy numer magazyny „Academia” jest jej poświęcony w całości.

2022-10-25_15_36_28-Czasopisma_PAN.png

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że naszą wspólną troską jest dbanie o otaczającą nas przestrzeń. Nie tylko tę zamieszkałą przez ludzi, ale także należącą do innych organizmów. Równie ważna jest przestrzeń cyfrowa stworzona przez technologie i ta określana przez prawo lub kulturę. Badacze i badaczki w sposób rzeczowy i multidyscyplinarny przyglądają się temu zagadnieniu w najnowszym magazynie „Academia”.

Jak zauważa we wstępie do numeru do prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN „czas i przestrzeń od wieków naturalnie łączyły się z wszystkimi przyrodniczymi oraz społecznymi zjawiskami i procesami na Ziemi. (…) odniesienia przestrzenne pojawiają się we wszystkich dyscyplinach naukowych, od astronomii i fizyki, przez biologię, po prawo i wiedzę o literaturze. Przestrzeń jest dziś kwintesencją interdyscyplinarności”.

Jak zagospodarować przestrzeń?

Planowane przestrzenne pozwala w racjonalny sposób kształtować środowisko przyrodnicze. Wpływa to znacząco na dobrostan ludzi i na rozwój społeczno-gospodarczy. Dowodzi tego dr Paulina Legutko-Kobus w swoim tekście „Sposoby na zagospodarowanie przestrzeni”. Pokazuje, że człowiek sam wpływa na środowisko, ale i ono determinuje nasze życie. Szczególnie istotne jest uwzględnianie znaczenia, jakie ma środowisko naturalne w dokumentach planistycznych. To trudne, ze względu na konieczność uwzględnienia dwóch racji – przyrodniczych oraz ekonomicznych.

W numerze znajdziemy także odpowiedzi na inne ciekawe pytania. Czy przestrzeń może istnieć bez roślin? Co powoduje, że wszystkie zwierzęta o nią konkurują? Jak położenie przestrzenne wpływa na pozycję społeczno-gospodarczą miast i regionów? Czy w Tatrzańskim Parku Narodowym największe oddziaływanie przestrzenne ma turystyka piesza? Oraz jaka przyszłość czeka przestrzeń?

Numer 2/70/2022 magazynu „Academia” można przeczytać online.

O magazynie „Academia”

„Academia” to czasopismo popularnonaukowe Polskiej Akademii Nauk. Tworzone przez ekspertów, którzy są autorytetami w swoich dziedzinach. Swoje pogłębione analizy piszą językiem przystępnym dla różnorodnego grona złożonego z naukowców, studentów, uczniów i wszystkich innych czytelników zainteresowanych tematyką popularnonaukową. Prezentuje i promuje osiągnięcia i dorobek naukowy polskich badaczy.

„Academia" wychodzi co kwartał od 2003 r., najpierw tylko w wersji anglojęzycznej, a od 2005 r. także po polsku. 

20220728_academiaPromobg3.jpg

Każdy numer „Academii” ma swój temat przewodni, np.:

Począwszy od wydania specjalnego „Migracje” z 2015 r. całe numery oraz poszczególne artykuły można czytać online po polsku – journals.pan.pl/academiaPAN/ oraz po angielsku – journals.pan.pl/academiaPAS). Jeden lub dwa razy do roku ukazują się numery specjalne, które w pogłębiony sposób rozważają jakieś bieżące i ważne zagadnienie (np. SmogPuszczaZmiany klimatuPolska na biegunach).

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk