Utrudnienia związane z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19

27.10.2020 | Zarządzenie nr 68/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk

20.05.2020 | Zarządzenie nr 35/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych obowiązków pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, w celu zapewnienia bezpieczeństw w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

20.05.2020 | Decyzja nr 24/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostek naukowych, placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

28.04.2020 | Decyzja nr 22/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostek naukowych, placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

25.03.2020 | Zalecenia Prezesa PAN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

16.03.2020 | Szanowni Państwo, zgodne z decyzją Prezesa PAN nr 15/2020 r. oraz decyzją Prezesa PAN nr 16/2020 r. informujemy, że od poniedziałku 16 marca br. do odwołania kontakt z pracownikami Kancelarii PAN będzie utrudniony. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami drogą mailową.