Seminarium naukowe w Ogrodzie Botanicznym PAN

8 marca o godz. 11.00 w  Ogrodzie Botanicznym PAN odbędzie się seminarium naukowe "Endemism and its elevational patterns in Iran", w którym udział weźmie prof. Alireza Naqinezhadi, ekolog roślinności, kierownik Katedry Biologii na Uniwersytecie Mazandaran w prowincji Babolsar w północnym Iranie.

Zainteresowania badawcze prof. Naqinezhadi  koncentrują się wokół roślinności leśnej obszaru harceńskiego endemizmu ze szczególnym uwzględnieniem gór Alborz (Elburs) oraz klasyfikacją i ekologią młak i torfowisk. Profesor uczestniczy także w badaniach formacji przejściowych, w tym głównie laso-stepu. Opisał szereg nowych taksonów, w tym m.in. Peucedanum hyrcanicum, Alchemilla mazandarana. Badał wzorce rozmieszczenia i zróżnicowanie populacji wybranych gatunków, np. Puccinellia poecilantha. Jest członkiem międzynarodowych konsorcjów naukowych realizujących globalne projekty z zakresu ekologii roślinności, w tym sPlot i GrassPlot.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym L, I piętro.

Więcej informacji:

https://www.ogrod-powsin.pl/dla-zwiedzajacych/kalendarz/seminarium-naukowe-6

seminarium powsin big 27 02 2019

Źródło: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie