„Nasze fascynacje 2018” wystawa fotografii w Muzeum Ziemi PAN

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza na wystawę fotografii, która jest wynikiem XVIII  konkursu na Fotografa Roku Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Zwieńczeniem konkursu jest ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy „Nasze Fascynacje 2019”,  prezentującej nagrodzone prace.

Na wystawę, która jest wynikiem XVIII konkursu na Fotografa Roku Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody zaprasza PAN Muzeum Ziemi. W tegorocznej edycji konkursu do rywalizacji stanęło 41 członków okręgu, zgłaszając rekordową liczbę 1080 fotografii w dziewięciu kategoriach. Jury w składzie Maciej Pietrzak – przewodniczący, Małgorzata Książkiewicz i Karol Woźniakowski, przyznało 51 nagród i Grand Prix. Członkowie Okręgu wybrali również zdjęcie uhonorowane „Nagrodą Publiczności”.
Tym razem w kategorii „krajobraz” zgłoszono największą liczbę zdjęć wykonanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jury miało trudny wybór, ponieważ prace reprezentowały podobnie wysoki poziom. Licznie i różnorodnie przedstawiały się kategorie „impresje” oraz „kompozycja i forma” świadcząc, iż wielu autorów posiada umiejętności patrzenia oczami wyobraźni na zjawiska powszechnie występujące w przyrodzie.

Wrażliwość na piękno przyrody i dostrzeganie niewidzialnego, widoczne jest również na fotografiach przedstawiających zwierzęta w kategoriach „ssaki” i „ptaki”, czy „owady i pajęczaki”. Świat roślin zachwyca lekkością i ulotnością, które niełatwo jest uchwycić w kadrze. Natomiast zdjęcia w kategorii „świat w naszych rękach” pokazują wzajemne relacje człowieka i przyrody. Wskazują sposoby ochrony, ale także piętnują przypadki szkodnictwa i dewastacji, co jest obowiązkiem statutowym każdego fotografa przyrody Okręgu Mazowieckiego.

Fot. Przemysław Jośko

Fot. Przemysław Jośko

Nasze fascynacje 2019 – wystawa fotografii

czynna do 14 kwietnia 2019 r.

od poniedziałku do piątku w godz. 9–16

bilety: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł

w niedziele w godz. 10–16

wstęp wolny

PAN Muzeum Ziemi

Al. Na Skarpie 27, Warszawa

www.mz.pan.pl

facebook.com/muzeum.ziemi.pan