Tradycyjna wieś wciąż sielska lecz coraz mniej ptasia

Tradycyjne gospodarstwa rolne w Polsce przyciągają dużo większą liczbę ptaków – i z większej liczby gatunków – niż te nowoczesne. Jednak z powodu zmian zachodzących na wsi bogactwo żyjących tam gatunków będzie prawdopodobnie malało. O wnioskach z badań prowadzonych w Wielkopolsce i Małopolsce poinformowali w „Journal of Applied Ecology” naukowcy m.in. z Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Dr Molak-Tomsia i genetyczny głos przodków

Skąd przyszli nasi przodkowie? Czy Polacy sprzed wieków byli podobni do nas? Dr Martyna Molak-Tomsia z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, laureatka stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wydobywa materiał genetyczny ze skamieniałości, żeby sprawdzić m.in., jak przebiegały migracje w Europie i czym różnią się od siebie poszczególne populacje.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Kropki kwantowe już dobrze reagują z jonami miedzi

Kropki kwantowe można z powodzeniem dopasowywać do konkretnych potrzeb za pomocą nowoczesnych reakcji z udziałem jonów miedzi – pokazali chemicy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. To o tyle ciekawe, że we wcześniejszych doświadczeniach miedź zawsze niszczyła pewną ważną własność kropek kwantowych – ich zdolność do świecenia.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Emocje w magazynie Polskiej Akademii Nauk „Academia”

„Zwierzętom nasilenie emocji negatywnych pozwala określić, jak duże jest zagrożenie. Jeśli to tylko niepokój, zwierzę rozgląda się lub zamiera, jeśli już strach – decyduje się na walkę lub ucieczkę. A jak jest u ludzi? Kiedy czyjeś wrogie zachowanie budzi nasz lęk, w końcu próbujemy podjąć dialog”. Zapraszamy do lektury najnowszej „Academii”, której motywem przewodnim są „Emocje”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Młodzi badacze powracający z milionami

Dr Anna Suska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, dr inż. Mirosław Werwiński z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN i dr Jarosław Cendrowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie znaleźli się w gronie osiemnastu laureatów pierwszej edycji programów HOMING i POWROTY FNP.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Padaczka: powstrzymać trawienie białek

Nadzieje na skuteczne leczenie padaczki budzą badania w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Naukowcy analizują inhibitory MMP-9 – substancje, które mogą przeszkodzić enzymowi trawiącemu białka łączące komórki nerwowe. Wybiorą potencjalne terapeutyki – te, które najlepiej pokonują barierę krew-mózg i mogą hamować chorobę.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Projekty koordynowane przez instytuty PAN uzyskały środki na infrastrukturę badawczą

Projekty zgłoszone przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Instytut Geofizyki PAN znalazły się wśród pięciu projektów wybranych do dofinansowania, w pierwszym konkursie, w ramach działania „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Mechanizmy molekularne, czyli walka z depresją

Za zaburzenia psychiczne, które rozwijają się na podłożu przewlekłego stresu, może być współodpowiedzialny enzym MMM-9 trawiący białka – wynika z badań naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. W przyszłości mogą one zaowocować opracowaniem nowych skutecznych terapii m.in. na depresję.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Szczepienia: wydanie specjalne magazynu PAN „Academia”

– Zaniechanie szczepień może prowadzić do pojawienia się ponownie wielu groźnych chorób. Wszyscy powinniśmy zabiegać, aby tak się nie stało – pisze prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN w wydaniu specjalnym „Academii” poświęconym debacie o szczepieniach, która odbyła się na 132. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prof. Włodzimierz Kutner: czujnie z grzybami

Na naszej skórze żyje całe zoo. W symbiozie, jeśli nasz układ odpornościowy nie ulegnie gwałtownemu osłabieniu. O czujniku wykrywającym zakażenia grzybicze rozmawiamy z prof. dr hab. Włodzimierzem Kutnerem, dr. inż. Maciejem Cieplakiem, mgr. inż. Marcinem Dąbrowskim, dr. inż. Krzysztofem Noworytą i mgr Agnieszką Wojnarowicz z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Wszystkie blazary dr Alicji Wierzcholskiej

Blazary to rodzaj aktywnych galaktyk, które w centrach mają supermasywne czarne dziury. Emitują intensywne promieniowanie elektromagnetyczne – w bardzo szerokim zakresie widmowym – nie tylko widzialne, ale też radiowe, podczerwone, ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma. Bada je dr Alicja Wierzcholska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, laureatka programu START FNP.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

18,5 miliona na pierwsze zespoły badawcze

Dr inż. Maciej Zgirski z Instytutu Fizyki PAN znalazł się wśród dziesięciu laureatów FIRST TEAM – konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dzięki któremu młodzi doktorzy mogą zdobyć środki na założenie w Polsce pierwszego zespołu badawczego. Na projekt „Ultraszybka termometria oparta na nadprzewodzącym złączu Josephsona” otrzyma 2 miliony zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Naukowca współpraca za 22,5 miliona złotych

Dr hab. Agnieszka Szumna (konsorcjium Instytutu Chemii Organicznej PAN i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN) oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki (konsorcjum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu) są wśród pięciorga laureatów konkursu Symfonia.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Chłód na nadwagę, czyli co myszy zrobiły dla ludzi

Obniżenie temperatury otoczenia może pomóc obniżyć wagę ciała. Są na to nowe dowody. Kiedy bowiem przebywa się w chłodzie, flora bakteryjna jelit zmienia się i może pomóc w walce z nadwagą – uważają naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, którzy we współpracy ze Szwedami zbadali to zjawisko na myszach.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe