corona-header-new.jpg

pasific-header.jpg

klimat-header.jpg

Informujemy, że w Kancelarii PAN wprowadzono system pracy rotacyjnej. Prosimy o korzystanie z korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych - więcej informacji.

Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wręcza prof. Henrykowi Iwańcowi Medal im. Stefana Banacha, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN - podsumowanie

Informacja prasowa 04.12.2015

Jednym z głównych zadań Polskiej Akademii Nauk jest działalność ekspercka i opiniodawcza. Realizując swoje ustawowe prawo, Zgromadzenie Ogólne PAN na 131. Sesji, która odbyła się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie przedstawiło stanowisko korporacji w sprawie sytuacji związanej z napływem uchodźców z Azji i Afryki do Europy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk dotyczące migracji

Informacja prasowa 04.12.2015

Stanowisko dotyczące migracji przyjęli 3 grudnia 2015 r. członkowie Polskiej Akademii Nauk podczas 131. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie. Naukowcy wskazują w nim m.in. konieczność współpracy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej oraz podjęcie działań kształtujących postawy wzajemnej otwartości społeczności przyjmującej i przyjmowanej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga

Wykład "Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga" w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w części otwartej 87. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00, w Auli Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Wykład pt. "Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga" wygłosi dr Ewa Antyborzec, wicedyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania

Prof. Jan Strelau, członek rzeczywisty PAN został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego

Praca autorstwa czł. rzecz. PAN prof. Jana Strelaua pt. "Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania" została wybrana do Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego spośród 30 zgłoszonych publikacji. Konkurs na najlepszą pracę z zakresu humanistyki odbył się po raz pierwszy i został ogłoszony przez Uniwersytet Łódzki. Nagroda została przyznana 30 listopada 2015 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Nagroda MSW dla Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów

Nagroda MSW dla Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów

Na XXI Forum Teleinformatyki zespół z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów otrzymał nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za wynik badań prezentowanych w czasie sesji „Młodych Mistrzów”. Badania były realizowane na zlecenie i za pieniądze dużej informatycznej spółki giełdowej i dotyczyły metod zapobiegania atakom sieciowym typu DDOS (tzw. Distributed Denial of Service). Ich celem jest dalszy rozwój i wsparcie usługi ochrony przed takimi atakami spółki zlecającej badania.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Uczeni PAN z polskimi noblami

Trzej uczeni z PAN – prof. Stanisław Penczek, prof. Kazimierz Rzążewski i prof. Jerzy Jedlicki – zostali tegorocznymi laureatami Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanych „polskimi noblami”. Naukowców uhonorowano za za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze oraz wnoszą wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy Polski.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Debata o imigrantach na sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

131. sesja Zgromadzenia rozpocznie się debatą dotyczącą napływu do Europy uchodźców z Azji i z Afryki. W dyskusji nad problemem imigracji udział wezmą: prof. dr hab. Marcin Kula (UW), prof. dr hab. Marek Okólski (Komitet Badań nad Migracjami PAN), dr hab. Maciej Duszczyk (Zespół Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW) oraz dr hab. Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe