Zdrowie Europejczyków zależy od działań podejmowanych na rzecz klimatu

Nadrzędna kategoria: Media

Przekazujemy, udostępniony publicznie 3 czerwca br. nowy raport EASAC, w całości poświęcony korelacji pomiędzy zachodzącymi teraz zmianami klimatycznymi a zdrowiem ludzi na obszarze Europy.

EASAC_PAN.jpg

Autorzy, pracujący nad raportem w międzynarodowej Grupie Roboczej EASAC, powołanej dla jego przygotowania, skupili się na istniejących już i możliwych konsekwencjach, wynikających dla zdrowia człowieka wskutek zmian klimatu na kontynencie europejskim. Zidentyfikowali kluczowe zjawiska, które mogą przyczyniać się do obciążenia chorobami i przedwczesnej umieralności populacji w Europie. Wskazali na korzyści, które wynikają ze stabilizacji klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wykazali niepodważalnie, jak ważna jest działalność i wola polityków w zakresie równoważenia zmian klimatycznych.

Kilkunastoosobowa Grupa Robocza EASAC pracowała nad raportem: The imperative of climate action to protect human health in Europe (pol. Konieczność działań na rzecz klimatu w celu ochrony zdrowia ludzkiego w Europie) pod przewodnictwem Volkera ter Meulena z Niemiec oraz Andrew Hainesa z Wielkiej Brytanii przy udziale badacza z Polski. Współautorem raportu jest prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, czł. koresp. PAN, Kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Autorzy raportu powiązali w obszernym raporcie konieczność działań na rzecz klimatu z takimi zagadnieniami, jak np.: ograniczanie zanieczyszczenia powietrza przez gospodarkę „bezemisyjną”, zastosowanie zrównoważonej diety z przewagą owoców i warzyw, wzmocnienie systemów nadzoru i reagowania na choroby zakaźne oraz mocne wykazanie bezpośredniego wpływu zmian klimatu na zdrowie jako element oddziaływania na inicjatywy podejmowane przez polityków. Ryzyko zdrowotne dla Europejczyków wiąże się z: wysokim temperaturami, powodziami i suszami, zanieczyszczeniem powietrza i stężeniem alergenów; osłabieniem bezpieczeństwa żywności; zmianami w obrębie zachorowalności na choroby zakaźne (w tym przenoszone przez komary, przez żywność i przez wodę); przymusowe migracje.

Źródło: EASAC.EU